Příčiny anémie z nedostatku železa u dětí

Anemie - Jedná se o klinický a hematologický symptomový komplex, který se vyznačuje snížením erytrocytů a hemoglobinu na jednotku objemu krve. Kritéria pro anémii: erytrocyty ≤ 3,5 T / L, HB ≤ 110 g / L (u dětí do 6 let), HB ≤ 120 g / L (u dětí nad 6 let).

2. Anémie - klasifikace.

Různé typy anémií lze seskupit podle hlavního mechanismu výskytu (uvedeného v klinické diagnóze):

Anémie způsobená špatným oběhem:
a) spojené s nedostatečností hematopoetických faktorů (nedostatečných),

b) spojené s inhibicí proliferace buněk kostní dřeně (aplastická).

Anemie způsobené krvácením (po hemoragii).
Anemie spojené se zvýšenou destrukcí červených krvinek (hemolytické).
4. Anémie s komplexní patogenezí.

Anémie se hodnotí podle závažnosti, regenerační schopnosti kostní dřeně, barevného indexu.

Podle závažnosti:

Světlo - erytrocyty 3,5 - 3,0 T / l, HB 110 - 90 g / l.
Středně těžké - erytrocyty 3,0-2,5 T / l, HB 90-70 g / l.
Těžké erytrocyty nižší než 2,5 T / l, HB menší než 70 g / l.

V závislosti na funkčním stavu erytropoézy (regenerační schopnost kostní dřeně):
regenerativní - retikulocyty 0,5% - 5%.
hyperregenerativní - retikulocyty více než 5%.
hyporegenerativní - retikulocyty méně než 0,5%.

III. Podle indexu barev (CPU):

normochromní - CP 0,85-1,0.
hyperchromic - CPU více než 1,0.
hypochromní - CPU pod 0,8.

3. Deficit anémie - definice.
Deficity anemias (DA) jsou anémie, které se vyvíjejí v důsledku nedostatku hematopoetických faktorů.

4. Klasifikace ANO.

Megaloblastické anémie:

 • -nedostatek folátu (nedostatek kyseliny listové ve stravě nebo malabsorpce);
 • -nedostatek vitaminu B12 (malabsorpce nebo narušený transport);
 • -orotická acidurie.

Microcytic anemias:

 • -nedostatek železa;
 • -nedostatek mědi;
 • -otrava olovem.

5. Anémie z nedostatku železa - definice.

Anémie z nedostatku železa (IDA) - Jedná se o klinický a hematologický příznakový komplex, který se projevuje hypoxickými a sideropenickými syndromy, kvůli narušení syntézy hemoglobinu v erytrocytech v důsledku nedostatku železa. Podle WHO je nedostatek železa zaznamenán u 50–70% malých dětí a 10% starších dětí..

6. Anémie z nedostatku železa je etiopatogeneze
Mezi důvody rozvoje IDA u dětí patří:

a) nutriční faktory;

b) nedostatečná počáteční hladina železa (u předčasně narozených dětí),

u novorozenců s nízkými zásobami železa pro matky, vícekrát

c) zvýšená potřeba železa (bez ztráty krve): zvýšený růst v raném věku a během puberty;

d) zhoršená absorpce železa (syndrom zhoršené absorpce);

e) narušení transportu železa (s infekcemi a zánětlivými procesy).

Železo v těle má následující podobu:

1) Hlavní fond (60-70%): erytrocyty a kostní dřeň.

2) Rezervní fond (30-40%) - sklad: svaly, játra, slezina (železo ve formě ferritinu).

3) Transportní fond - sérové ​​železo

4) Tkáňový fond - enzymy obsahující železo.

Fáze patogeneze

1) Nedostatek železa v prelátech: vyčerpání rezervního fondu, snížená hladina ferritinu, absence symptomů IDA;

2) Latentní nedostatek železa: pokles sérového železa, výskyt symptomů sideropenie;

3) Explicitní IDA: vyčerpání všech prostředků, snížení erytrocytů a HB, výskyt anemických příznaků.

Mechanismy patogeneze IDA

1) v důsledku poklesu HB se ve tkáních, zejména v centrálním nervovém systému, vyvíjejí hypoxické změny.

2) aktivita enzymů obsahujících železo, které se podílejí na dýchání tkání, klesá.

7. Anémie z nedostatku železa - klinický obraz
Hlavní klinické syndromy:

- anemické (v důsledku snížení erytrocytů a HB): bledost kůže a sliznic;

- astenovegetativní: slabost, letargie, závratě, ospalost; dušnost, mdloby, tinnitus;

- kardiovaskulární: tachykardie, tlumené tóny, m. funkční systolický šelest;

- hepatolienal: zvětšení jater, slezina;

- imunodeficience: (často a dlouhodobě nemocné děti);

- sideropenic (kvůli poklesu železa):

- zvrácení chuti a vůně;

- epitelové příznaky (degenerativní změny v kůži a přídavky);

- koilonychie, úhlová stomatitida ("záchvaty"), cheilitida, glositida (hladkost papil na jazyku);

- vypadávání vlasů (alopecie);

- svalová hypotenze, zhoršená funkce svěrače (zácpa, močová inkontinence, výkaly);

- horečka nízké kvality (narušení termoregulačního centra).

8. Anémie z nedostatku železa - data z dalších metod výzkumu
Při krevním testu:

- hypochromní anémie, normo (hyper) - regenerativní, anizo-, poikilocytóza.

- snížené sérové ​​železo,

- saturační koeficient transferinu,

- zvýšení celkové kapacity séra vázající železo.

9. Anémie z nedostatku železa - diferenciální diagnostika

ZÁKLADNÍ LABORATOŘNÍ DIFERENCIÁLNĚ-DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIA HYPOCHROMÁLNÍ ANÉMIE

Dědičná břišní anémie

Anisocytóza, poikilocytóza, mikrocytóza

Anisocytóza, poikilocytóza, mikrocytóza

Cílové buňky pro mikrocytózu

Obsah železa v séru

Celková vazebná kapacita syrovátky

Koeficient saturace transferinového železa

Hladina erytrocytů protoporfyrinu

Počet se dramaticky zvýšil

10. Anémie z nedostatku železa - zásady léčby

Základem dietní terapie je vyvážená strava. Racionální lékařská výživa (pro novorozence - kojení a bez mléka od matky - upravené mléčné formule obohacené železem). Včasné zavádění doplňkových potravin, masa, zejména telecího, pohankového a ovesného krupice, ovocných a zeleninových pyré; snížení příjmu fytátů, fosfátů, taninu, vápníku, které narušují vstřebávání železa.
Léčba drogy

Základem léčby IDA jsou přípravky železa.
Krevní transfúze - ze zdravotních důvodů (hromadění erytrocytů, promyté erytrocyty), se snížením HB S těžkým IDA, malabsorpčním syndromem, feroterapeutickou intolerancí:

Přípravky železa se předepisují parenterálně: ferrum lek, ferbitol, ektofer atd..
Výpočet elementárního železa pro parenterální podávání (průběžná dávka): M x (78-0,35 x HB), kde M je hmotnost v kg, HB je v g / l.
Kritéria účinnosti feroterapie:

Výskyt retikulocytové krize (zvýšení retikulocytů o 7-10 dní příjmu železa).
Zvýšení Нв o 10 g / l / týden až do úplné normalizace.
Trvání feroterapie:

1. Před normalizací HB je plná terapeutická dávka;

2. pak v poloviční dávce až 6 měsíců (pro doplnění zásob železa);

3. potom profylaktická dávka ve vybraných skupinách (například u předčasně narozených dětí do 1 roku).

11. Anémie z nedostatku železa - prevence.

Prenatální:
- Vyvážená výživa pro těhotné ženy.

- Všechny ženy ve druhé polovině těhotenství jsou předepsány doplňky železa nebo multivitaminy obohacené železem.

- V případě opakovaného těhotenství užívejte doplňky železa během druhého a třetího trimestru.

Postnatální:
- Přirozené krmení a včasné zavedení doplňkových potravin obohacených železem.

- Děti v ohrožení (s přírůstkem na váze,

narozené z více těhotenství; od matek, které vydržely

anémie těhotných žen) - od 3 měsíců. život se doporučuje jmenovat

přípravky železa pod kontrolou krevních parametrů.

- U předčasně narozených dětí s porodní hmotností nižší než 1800 ga gestačním věkem menším než 32 týdnů se doporučuje doplňování železa (2-4 mg / kg) od 3. týdne do konce 1 roku života

- Adekvátní venkovní expozice.

- Prevence a včasná léčba křivice, helmintiáza, ložiska chronických infekcí.

12.Megaloblastické anémie - definice.

Megaloblastické (makrocytické) anémie - skupina získaných a dědičných anémií, jejichž společným rysem je přítomnost megaloblastů v kostní dřeni. Patří k nim vitamín B12 a anémie z nedostatku folátu. Prevalence anémie s deficitem vitaminu B12 u dětí ve věku od 1 do 10 let je 1: 10000.

3. Megaloblastické anemie-etiopatogeneze.
Příčiny: vrozené a získané.

a) Nedostatek vitaminu B12 může být způsoben helminthickou invazí, atrofickou gastritidou, střevní dysbiózou, malabsorpčním syndromem, vegetariánskou stravou.

b) Nedostatek kyseliny listové může nastat při nedostatečném zásobování potravinami nebo při zvýšené potřebě (závažná infekční onemocnění), při krmení kozím mlékem (neobsahuje kyselinu listovou)

Při nedostatku kyseliny listové nebo vitaminu B12 je syntéza nukleové kyseliny narušena, což vede k zastavení mitózy v raných stádiích krvetvorby, v důsledku čehož je narušena syntéza DNA, normální procesy zrání krvetvorných buněk se zpomalují, což se projevuje v megaloblastickém typu krvetvorby a vývoj pantopie. Deficit kobalminu (s nedostatkem vitamínu B12) způsobuje neurologické poruchy v důsledku makulární demyelinizace šedé hmoty mozku a míchy a periferních nervů.

14. Megaloblastická anemie - klinický obraz
1) anemické příznaky;

2) hemoragické příznaky;

3) příznaky imunodeficience způsobené snížením leukocytů;

4) příznaky poškození gastrointestinálního traktu;

5) zvětšení sleziny a jater.

6) s nedostatkem B12 se vyvíjejí neurologické příznaky: ataxie, parestézie, inhibice reflexů.

15. Megaloblastické anémie - data dalších vyšetřovacích metod
- klinický krevní test: hyperchromní, hyporegenerativní anémie;

- v krevním nátěru: jaderné erytrocyty av těžkých případech - megaloblasty, erytrocyty s Cabotovými prsteny, Jollyho těla (zbytky jader);

- snížení koncentrace vitaminu B12, kyseliny listové a folátu v krevním séru

16. Megaloblastické anémie - diferenciální diagnostika.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA PRO MEGALOBLASTICKÉ, APLASTICKÉ A HEMOLYTICKÉ ANEMIE

Získané aplastické anémie

Minkowski-Shoffardova hemolytická anémie

Anémie (anémie) u dětí

Život téměř všech rodičů je plný starostí o zdraví jejich dítěte. Matky a otcové se proto snaží od narození poskytnout dítěti dobrou péči a kompletní stravu. To však ne vždy chrání děti před vývojem patologií. Problémy s hematopoetickým systémem mají extrémně negativní dopad na rostoucí tělo a anémie je považována za nejnebezpečnější z nich..

Příčiny anémie u dětí

Tento problém je bohužel diagnostikován u 50% předškolních dětí. Po dlouhodobé léčbě anémie ustoupí u poloviny dětí a v době, kdy vstoupí do 1. stupně, zůstává diagnóza přibližně u 15% chlapců a dívek.

Terapeuti identifikují několik důvodů výskytu této nebezpečné choroby a seskupují je podle věku. Je vhodnější je zvážit v tabulce..

Příčiny anémie

Věk dítěte

Dětství

Předškolák

Junior školák

Starší školák

Problémy během těhotenství (krvácení, hrozící potrat atd.)

Anémie u matky

Infekční choroby (pyelonefritida, tuberkulóza)

Rodiče vždy nechápou, že anémie je ve skutečnosti příznakem, který signalizuje problémy s dodávkou tkání a buněk kyslíkem. Poruchy se nejčastěji vyskytují v důsledku snížení hladiny červených krvinek. Mohou být srovnávány s vehikulem, které dodává protein obsahující železo do tkání těla. Hemoglobin, pod tímto názvem je v medicíně známý, hraje důležitou funkci - přenos kyslíku do buněk. Pokud je méně erytrocytů, tělo začne mít akutní nedostatek kyslíku. Čím déle je léčba zpožděna, tím větší je poškození buněk a tkání.

Klasifikace anémie u dětí

Pokud jde o anémii, jsou děti v jakémkoli věku automaticky ohroženy. Ale navzdory výskytu nemoci a hojnosti informací o tomto tématu rodiče často nemají představu o problému, kterému museli čelit. Maminky a tatínky mají určité znalosti pouze o anémii s nedostatkem železa, zatímco děti mají různé typy tohoto syndromu. Pediatri je klasifikují takto:

 • nedostatek železa (prudký pokles hladiny železa v krvi dítěte);
 • nedostatek kyseliny listové (po absolvování testů je detekován nedostatek kyseliny listové);
 • škodlivé (způsobené nedostatkem kyanokobalaminu - látky zapojené do metabolických procesů);
 • hemolytické (u dětí s tímto problémem nejsou erytrocyty zachráněny, ale rozpadají se na jejich složky, aniž by splnily svůj hlavní úkol);
 • hypoplastický (tento typ onemocnění je považován za nejzávažnější, protože je spojen s patologií kostní dřeně).

U dětí je nejčastěji pozorována anémie z nedostatku železa. Pouze lékař může diagnostikovat a sestavit léčebný režim, ale každý rodič by měl mít představu o příznacích anémie, což bude důvodem okamžitého odvolání k pediatrovi.

Příznaky anémie u dětí

Každá matka dobře zná charakteristické znaky, že její krev není úplně zdravá. Příznaky anémie však rodiče často opomíjejí, protože nedostatek hemoglobinu je v latentním stádiu obtížně určitelný „okem“..

Za alarmující příznaky označující nedostatek železa v krvi se považují:

Bledost kůže

Dítě vypadá velmi bledě. Kůže je tenčí a suchá, můžete na ni použít slovo "pergamen". Současně se nehty začnou lámat a na dlaních a chodidlech se vytvoří bolestivé trhliny. Obvykle si rodiče nejprve všimnou těchto charakteristických příznaků nedostatku hemoglobinu..

Poruchy imunitního systému

Snížení hladiny železa v krvi dítěte ovlivňuje imunitní systém. Oslabuje a viry a bakterie začínají pronikat do těla. V důsledku toho se u dětí často vyvinou enterovirové infekce, konzumovaná zmrzlina vede k nachlazení a nejmenší dech větru způsobuje kašel..

Letargia a podrážděnost

Anémie z nedostatku železa také ovlivňuje dětský spánek. Dítě, které není aktivní celý den, je rozmarné a podrážděné při každé příležitosti, nemůže v noci usnout. To vede k rychlé únavě a letargii..

Poruchy trávicího systému

Nemoci způsobené tímto onemocněním mohou také sloužit jako příznak anémie. Mezi ně patří poruchy fungování trávicího systému. Dítě má zácpu, průjem, nevolnost, zvracení. Chuť k jídlu výrazně klesá a podivné potravinové preference postupují - vápno, země, křída. To vše je jasným znakem nedostatku železa v těle..

Hypotenze

Všechny typy anémií vyvolávají pokles krevního tlaku. Dítě si začíná stěžovat na bolesti hlavy, tinnitus a závratě. Nízké počty hemoglobinu také pravděpodobně způsobí mdloby..

Nemoci kardiovaskulárního systému

Pokud vaše dítě nikdy nemělo srdeční problémy a nyní má dušnost a tachykardii, je pravděpodobné, že jde o anémii. A místo léčby srdečních chorob stačí obnovit hladinu červených krvinek v krvi..

Diagnostika anémie u dětí

Pokud nemoc nezačnete, může být problém železa v krvi u dětí rychle vyřešen. Anémie dobře reaguje na léčbu, ale pouze v případech správné a včasné diagnostiky. Příznaky samy o sobě to nemohou potvrdit nebo vyvrátit. Proto je nutná diagnóza onemocnění, je velmi jednoduchá:

 • návštěva u pediatra;
 • návštěva hematologa;
 • doporučení pro analýzy.

Pokud máte podezření na anémii, váš lékař objedná dva krevní testy:

 • obecně (sleduje hladinu hemoglobinu a erytrocytů a také barevné indikátory);
 • biochemie (pediatr nebo hematolog bude kontrolovat koncentraci ferritinu, sérového železa a erytropoetinu).

V obtížných případech budete muset projít další analýzou stolice. Ve svých výsledcích se bude lékař zajímat o přísadu červených krvinek..

Léčba anémie u dětí

Rodiče, jejichž děti s tím mají diagnostikovány, by měli být připraveni na integrovaný přístup. Pouze v tomto případě bude účinek léčby, všechny příznaky jsou neutralizovány a dítě rychle znovu získá sílu. Hladinu hemoglobinu můžete zvýšit dodržováním níže uvedených doporučení..

Změna životního stylu a každodenní rutiny

U dětí žijících v moderní společnosti je fyzická aktivita snížena na minimum. Často sedí u počítače a jen zřídka tráví čas venku. K léčbě anémie musejí maminky úplně změnit životní styl svého dítěte..

Dítě by mělo jít do postele a probudit se současně. Protože má vysokou potřebu kyslíku, přidejte procházky a hrajte na čerstvém vzduchu do každodenní rutiny. Fyzická aktivita bude mít pozitivní vliv na metabolismus kyslíku v tkáních a buňkách těla.

Masáže a kalicí procedury nebudou zbytečné. Samozřejmě jsou zavedeny postupně tak, aby nevyvolávaly nachlazení a dále oslabovaly imunitní systém..

Výběr stravy

Všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší, takže často kupují nejnovější modely telefonů a nové předměty v oblasti počítačových her, ale kvalita jídla z nějakého důvodu uniká očím maminek a tatínků..

Pro léčbu a prevenci jakékoli anémie musí být dieta dítěte vyvážená. Je nutné do něj zahrnout co nejčastěji:

 • luštěniny;
 • červené maso;
 • droby;
 • kuře a krůta;
 • žloutek;
 • sušené ovoce;
 • jablka;
 • šípky;
 • Ryba;
 • plody moře.

Matky budou muset tvrdě pracovat, aby nádobí na stole jejich dětí bylo rozmanité. Pro toto menu je nutné vyvinout týden nebo dva předem..

Podpora těla

Terapeuti nevidí léčbu nemoci bez drog obsahujících železo. Jsou předepisovány dítěti téměř v jakékoli fázi nemoci. Ale právě tato jmenování matkami vážně trápí, protože většina z nich je kategoricky proti dlouhodobému používání chemie, což negativně ovlivňuje křehké tělo dítěte..

Co dělat v této situaci, pokud se dieta a každodenní rutina nemohou zbavit anémie? Matky zde přirozeně pomáhají vitamínovým komplexům pro děti. Ukázalo se, že Doromarin je nejúčinnější při obnově hladin hemoglobinu.

Každý den rodiče píšou o tomto přírodním terapeutickém a profylaktickém přípravku pro děti stále více a více pozitivních recenzí. Proto jsme ho nemohli ignorovat a popisovali prostředky k boji s anémií..

Co je Doromarin? A co je nejdůležitější, jedná se o zcela přírodní komplex pro děti. Neobsahuje žádné škodlivé chemikálie. Posuďte sami:

Každá z těchto složek přispívá k prevenci a léčbě anémie. Například řasa angustate je skutečným přírodním pokladem, který obsahuje neocenitelnou kyselinu alginovou a polysacharid fukoidan. Mají silný regenerační účinek na tělo a pokrývají všechny jeho tkáně, orgány a systémy. Extrakt Trepang obsahuje kromě vitamínů rozpustných ve vodě kyselinu listovou. Proto je účinný při léčbě jakéhokoli typu anémie. Mořský vápník pomáhá posilovat kosti a zuby a pro vstřebávání železa v těle je nezbytný komplex vitamínů.

Doromarin se vyrábí v Rusku a ukazuje se dětem ve věku od 3 do 16 let. Maminky to nazývají jen „vitamíny pro imunitu“, protože kromě toho, jak se zbavit anémie, pomáhá snižovat počet nachlazení, zlepšuje trávení, normalizuje spánek dítěte, neutralizuje křeče a bolesti hlavy. Rodiče často píšou, že koupí Doromarinu jako komplexu vitamínů našli skutečného pomocníka, který ve dne i v noci stojí v ochraně zdraví a štěstí svých dětí..

Doporučení pro rodiče

Jakémukoli nemoci je snazší zabránit, než vyléčit později. Pediatrové o tom vždy mluví, ale v situaci s anémií se věta stává stokrát správnější. S touto chorobou skutečně jde často celá řada zdravotních problémů:

Uvedené potíže budou vyžadovat dlouhé ošetření i poté, co se hladina hemoglobinu vrátí k normálu. Proto je pro péči o rodiče výhodnější prevence. Předcházejí problémům a dávají svým dětem přírodní terapeutický a profylaktický produkt Doromarin.

Je důležité, abyste si ho mohli vzít na dlouhou dobu. Tento přístup matek a otců ke zdraví jejich dětí umožňuje komplexu vitamínů zcela normalizovat práci těla a pomáhá mu vybudovat silnou obranu proti nemocem. Děti, které pravidelně pijí doromarin, nejsou diagnostikovány s anémií a rodiče si nepamatují antibiotickou léčbu ani v nočních můrách..

Vychovávat zdravé dítě je hlavním cílem milující matky. Každý, kdo uspěl, má proto účinné přírodní ošetření a profylaktický produkt, který dítě chrání. Nechte to být u vás a lékařská karta vašeho dítěte bude sestávat pouze z několika listů uvádějících datum narození a připojené očkování.

Příčiny anémie - Dr. Komarovsky

Doromarin můžete zakoupit zdarma s dopravou po celém Kazachstánu.

Anémie z nedostatku železa u dětí: léčba, příznaky, příčiny, doporučení. Diagnostika, příznaky, ukazatele anémie z nedostatku železa

Stav, který je patologický a ve kterém se snižuje počet červených krvinek v krvi, se nazývá anémie. Anémie je běžná u dětí všech věkových skupin, ale častěji u kojenců.

V prvním roce života je růst dítěte intenzivní a erytropoéza nemusí držet krok s rostoucím tělem a jeho potřebami.

Hlavní zásoba železa u dítěte se tvoří před jeho narozením. Za poslední tři měsíce v lůně ženy hromadí plod tuto zásobu.

Stupeň snížení počtu erytrocytů u dítěte závisí na množství skladu železa. Kojenci se vyznačují nestabilitou fungování oběhového systému a jeho snadnou zranitelností..

Typy anémie u dětských příznaků

Existuje časná a pozdní anémie. Včasné nebo „fyziologické“ je pozorováno u dvou a půl až tří měsíců u dětí na plný úvazek. U předčasně narozených dětí za jeden a půl až dva měsíce.

Tento typ anémie nevyžaduje léčbu. Protože vzniká díky přizpůsobení malého organismu podmínkám existence mimo matčino lůno.

U „pozdní“ anémie je situace jiná. U předčasně narozených dětí se vyskytuje po třech až čtyřech měsících. Běžně narozené děti jsou postiženy ve věku šesti měsíců. Povaha anémie je v tomto případě výživná - infekční a nedostatečná. Léčba anémie je povinná.

Anémie u dětí je rozdělena do následujících skupin:

An Deficity anemias:

■ Nedostatek proteinu

◉ Aplastický a hypoplastický:

◉ Hemoragické anémie:

■ Kvůli chronické ztrátě krve

■ Kvůli akutní ztrátě krve

◉ Hemolytické anémie:

◉ Anémie doprovázející různé nemoci

Nedostatek anémie u dětí

Mezi chudými je nejčastější typ anémie. V důsledku nedostatečného příjmu nebo zhoršené absorpce potravin se tvoří nedostatek železa. Přesněji řečeno, není dost látek, které by umožnily vybudovat molekulu hemoglobinu.

Faktory vedoucí k onemocnění:

● Časté onemocnění dítěte

● Předčasné krmení lahví

● Monotónní jídlo (pouze mléko)

● Pozdní zavedení doplňkových potravin

V souvislosti s uvedenými problémy dochází k narušení různých výměn u dítěte. Absorpce železa je ovlivněna častěji.

Příznaky anémie u dítěte

Při skromném příjmu železa je tělo nuceno jej z depa odebrat. Jedná se o játra, kostní dřeň a svaly..

Hemoglobin podporuje transport kyslíku. Železo je jeho strukturální základ.

Nedostatek bílkovin ve stravě narušuje produkci bílkovin, které jsou zodpovědné za produkci železa. Zvláštní odpovědnost za tvorbu hemoglobinu mají vitaminy B12, B1, B6, kyselina listová.

Stupeň anémie u dětí

Mírný stupeň

Ne vždy si toho všimne, protože blaho dítěte zůstává nezměněno. Ale někdy mohou být takové příznaky:

◍ Nedostatek hmoty

◍ Letargie

◍ Snížená chuť k jídlu

◍ Pallor

◍ Dráždivost

Průměrný titul

Stav s takovou anémií nelze přehlédnout. Rodiče mají viditelné některé projevy. Některé jsou určeny fyzickou prohlídkou.

◍ Apatie u dítěte

◍ Pláč

◍ Letargie

◍ Odmítnutí jídla

◍ Kůže zaschne

Thin Ředění vlasů, řídnutí

◍ Rychlý puls

◍ Funkční systolický šelest

Těžký stupeň

Těžká forma se vyvíjí pomalu. Nejprve budou přítomny všechny symptomy se středně těžkou anémií. Poté se postupně přidávají další značky:

◍ Křehké nehty

◍ Hrubá kůže

◍ Křehké vlasy

◍ Popraskané rty

◍ Puffy tvář

Weak Svaly oslabují

◍ Podivné touhy po jídle (jíst hlínu nebo křídu)

◍ Pomalý přírůstek na váze

◍ Tachykardie

◍ Systolický šelest

◍ Zvětšení jater, slezina

Hemoragické anémie

Vyskytují se v důsledku ztráty krve - akutní nebo chronické. Častější u starších dětí. Nemoc závisí na věku dítěte, míře a trvání krvácení. Ve vážných případech dochází k hemoragickému šoku.

Hemolytické anémie

Příkladem hemolytické anémie je anémie u novorozenců.

Vzniká v důsledku nadměrného ničení červených krvinek. Vrozená porucha erytrocytární membrány. Hemolytický syndrom se projevuje následujícími příznaky:

Povaha onemocnění je autoimunitní, pokud je získána. Může se vyskytnout po infekčních chorobách, chřipce, mononukleóze, pneumonii.

Jak je diagnostikována anémie?

K provedení této diagnózy se shromáždí anamnéza, výsledky testů.

Kvantitativní poměr červených krvinek a hemoglobinu v krvi se mění.

S hypochromní anémií - pokles hemoglobinu, s hyperchromním - zvýšení se nemění - normochromický. Hodnota ESR stoupá. Současně se sérové ​​železo sníží dvakrát až třikrát..

Existují dvě další formy: anémie s nedostatkem vitamínů a proteinů..

Léčba anémie u dětí

Po zjištění anémie u dítěte se vynakládá úsilí k boji proti jeho příčině. Uspořádejte správnou stravu.

Při mírné a mírné anémii je vhodnější předepsat železné železo. Protože je absorbován rychleji než trivalentní. Použití:

◉ Aloe sirup se železem

Pro těžkou anémii jsou předepisovány následující léky:

K zajištění lepší absorpce železa se provádí terapie vitamíny. Předepisujte kyselinu listovou, kyselinu askorbovou, vitaminy B..

Náhradní léčba krevními přípravky (plazma, destičková hmota a erytrocytová hmota) se doporučuje u následujících typů anémie:

Výživa pro děti s anémií

Ke stravě dítěte se přidává maximum, které obsahuje hodně kobaltu, železa, mědi, niklu a manganu:

Mléčné výrobky s vysokým obsahem fosforu a vápníku by měly být sníženy. Protože tvoří komplex se železem, které se vysráží.

Moučné výrobky také ztěžují tělu vstřebávání železa. Je to kvůli obsahu fytinu v nich..

Prevence anémie u dětí

Můžete zabránit výskytu anémie u dítěte stanovením vhodného režimu a stravy pro nastávající matku. Předčasný porod je také příčinou anémie u dětí a infekčních onemocnění těhotných žen..

Při prevenci je důležité přirozené krmení novorozence. Pozorování jako riziková skupina si zaslouží děti s exsudativní diatézou, předčasně narozené děti, s křivicí.

Klinické vyšetření je nutné u všech dětí ve třech, šesti, dvanácti měsících. Pomohou sledovat nepohodlí každého dítěte. A zabránit akutní zanedbávané anémii.

Anémie z nedostatku železa u dětí: příznaky, léčba, příčiny

Bledé, letargické, špatné stravovací dítě je pro matku vždy bolest hlavy. Tato podmínka si zaslouží starost rodičů a vyžaduje, aby podnikli určité kroky, z nichž první by samozřejmě měla být návštěva pediatra..

Jedním z důvodů těchto změn vzhledu a chování může být anémie s nedostatkem železa u dětí, jejichž příznaky jsou pouze špičkou ledovce..

Co to je

Všechny orgány a tkáně v našem těle potřebují kyslík. Aby nedošlo k jeho přerušení, je v těle erytrocyt červených krvinek. Jedná se o buňku ve formě bikonkávního disku, jehož vnitřní obsah je bohatý na hemoglobin.

Hemoglobin je červený pigment obsahující železo, které se může vázat na kyslík. Hlavním úložištěm železa uvnitř buněk je komplex ferritin-protein. Nachází se téměř ve všech orgánech a tkáních. Transferriny - proteiny, které transportují železo z místa jeho absorpce z potravy v dvanáctníku 12 do formujících erytrocytů.

Když hladina železa v těle klesne, snižuje se množství hemoglobinu a červených krvinek. U dítěte se rozvine anémie z nedostatku železa, dříve nazývaná také anémie.

Jak podezřívat na anémii

Nedostatek železa a kyslíku zanechává své stopy a dává dítěti určité vlastnosti. Příznaky u dětí jsou rozděleny do několika skupin:

Anemické projevy (v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku v tkáni):

 • bledost,
 • letargie,
 • únava,
 • náladovost,
 • porucha učení,
 • bolesti hlavy,
 • hluk v uších,
 • dušnost, bušení srdce,
 • závrať,
 • ztmavnutí očí a dokonce omdlení.

Enzymatické (kvůli nedostatku železa, které je součástí mnoha enzymů, je narušena jejich práce a metabolismus).

 • Změny kůže: jedná se o suchou pokožku, její loupání, v průběhu času vzhled jam na rtech av pozdějších fázích trhliny v konečníku a ústní sliznici. Zároveň se vlasy a nehty stávají tenkými a křehkými. Na nehtových deskách se objevují podélné pruhy.
 • Svaly jsou slabší a vyčerpané. Růst a fyzický vývoj mohou být zpožděny. Obturatorní sval močového měchýře se s prací nezvládne, což vede k nedobrovolnému močení při smíchu nebo kašli, nutkání k močení se stává nepotlačitelným a stává se častější. Možná bedwetting.
 • Nejpůsobivějším projevem poškození svalů je myokardiální dystrofie, která postihuje srdce. Ona se bojí a pokouší se začít léčit anémii co nejdříve. To je spojeno se systolickým šelestem při poslechu srdce, zvýšeným srdečním rytmem a možnými komplikacemi ve formě chronického srdečního selhání, které nejenže nedovolí dítěti hrát sport, ale může ho také změnit v postiženého.
 • Vůně a chuť jsou zvrácené. Dítě může začít jíst neobvyklé věci, které nemají železo a které nenahrazují jeho nedostatek (křída, vodovky, karton, mouka, suché těstoviny). Možná začne mít jistý, někdy štiplavý zápach..
 • Změny v enzymatické aktivitě slin vedou k zubnímu kazu. Atrofie sliznice úst a hltanu ztěžuje polykání, dítě může při jídle roubík.
 • Atrofické procesy začínají ve sliznicích žaludku a střev, což vede ke ztrátě chuti k jídlu, problémům se stolicí a pomalému nárůstu hmotnosti.

Z tohoto důvodu často kojenci s kojeneckou výživou často odmítají recepturu do čtvrtého nebo pátého měsíce. Máma v panice začne třídit různé typy dětské výživy. A problém spočívá v tom, že v programu křivice začala anémie u kojenců.

 • Poškozený je také horní dýchací trakt. V pokročilých případech je příčinou chronických patologií ORL orgánů atrofický zánět hltanu a hrtanu..
 • Lokální a obecné imunitní reakce klesají. Dítě je náchylnější k virovým, bakteriálním a plísňovým infekcím.
 • Modrý nádech bílých očí je výsledkem vadné tvorby kolagenových vláken.

Jak se nemoc vyvíjí a je diagnostikována

V raných stádiích, s latentním průběhem nemoci, je již zásoby železa vyčerpané (nízký ferritin) a transport železa je narušen (nízké transferiny), ale klinické projevy jsou minimální:

 • únava,
 • mírná dušnost,
 • špatná tolerance k cvičení.

Komplexní klinika anémie z nedostatku železa již zahrnuje jakékoli příznaky anémie u dětí z anemických a enzymatických syndromů.

Pro stanovení diagnózy se nejčastěji používá obecný krevní test:

 • Stanovuje hladiny erytrocytů a hemoglobinu. V analytické formě prováděné analyzátorem jsou označeny jako (RBC) a (HGB).
 • Dříve existovalo takové kritérium jako barevný indikátor (anémie z nedostatku železa byla považována za hypochromní), ale dnes je diagnóza anémie u dětí založena na ukazatelích:
  • McV (střední objem erytrocytů) a
  • McH (průměrný obsah hemoglobinu v erytrocytech).
   Jejich hodnoty pod normální hodnotou odpovídají hypochromní anémii. Po zahájení léčby přípravky železa mohou být v normálním rozmezí. Pak bude anémie považována za normochromní..

V biochemickém krevním testu se uvádí:

 • snížení ferritinu, sérového železa (69 μmol na litr),
 • nasycení transferinu železem bude také nižší, než je obvyklé (Postnova Maria Borisovna, terapeutka)

TOP 5 účinných a bezpečných způsobů léčby anémie u dítěte

V dnešním článku jsem shromáždil dostupné a efektivní způsoby, jak pomoci rodičům v léčbě anémie u dítěte..

Řešení problému je třeba přistupovat komplexně, takže zde najdete recepty na tradiční medicínu, klinické pokyny, zdravé výrobky a přírodní léčiva, které zlepší pohodu a pomohou zvýšit hladinu hemoglobinu v krvi dítěte..

6 lidových léků na chudokrevnost

Aloe

 • Loupaná středně velká cibule - 2 kusy.
 • Aloe listová šťáva

Vytlačte šťávu z cibule strouhané na jemném struhadle a přidejte do ní šťávu z aloe v poměru 1: 3. Směs se skladuje na chladném místě a bere se před jídlem třikrát denně, 1 polévková lžíce..

Kefír s medem

Pokud vaše dítě miluje kefír, bude tento recept obzvláště vyhovovat jeho vkusu. Jedna lžička medu se přidá do sklenice kvašeného mléčného nápoje. Takový kefír se užívá 3krát denně.

Med obsahuje vitaminy B, hořčík, kyselinu listovou a železo. V tmavých odrůdách včelích produktů je zvláště mnoho stopových prvků. Pokud dítě nemá alergie, diabetes mellitus a intoleranci laktózy, může bezpečně pít kefír s medem, aby se zlepšil stav anémie.

Rowanová infuze

 • Sušené nebo čerstvé bobule jeřabiny -2 lžíce.
 • Voda - 0,5 l

Bobule se nalijí vroucí vodou a vyluhují se pod pevným víkem po dobu jedné hodiny. Filtrovaná infuze by měla být opilá během dne. Přijímací kurz - 2 měsíce.

Wellness pasta

Ve stejném poměru smíchejte rozinky, sušené meruňky, brusinky, švestky a vlašské ořechy, přidejte plátky citronu se slupkou a výrobky rozmělněte mixérem na homogenní hmotu. Přidejte med - 200 gramů včelího produktu na 1 kg pasty. Uložte ji v lednici a dejte dítěti 1-2 lžičky. třikrát denně po jídle.

Tato směs je vhodná pro prevenci a léčbu anémie. Můžete si to vzít neustále. Kontraindikace je alergie na med a cukrovku..

Mrkev

Chcete-li rychle obnovit hladinu červených krvinek, připravte pro své dítě mrkvový salát. Dopřejte mu nastrouhanou mrkev se zakysanou smetanou 1-2krát denně po dobu tří měsíců. Stačí 50–100 gramů.

Infuze Alfalfy

Tato nenáročná bylina pomáhá zvyšovat hladinu hemoglobinu, čistí tělo škodlivých látek a saturuje je užitečnými vitamíny a mikroelementy..

 • Sušená vojtěška - 2 polévkové lžíce.
 • Voda - 400 ml

Nalijte vroucí vodu na bylinu a nechte ji vařit po dobu 10 minut. Dejte dítěti 1 polévkovou lžíci napjatého nápoje. třikrát denně.

Řepný džus

 • Loupaná řepa - 0,5 kg
 • Citronová šťáva - 2 lžíce.
 • Med - 1 lžička.

Do čerstvě vymačkané řepné šťávy přidejte citronovou šťávu a med. Dětem se doporučuje užívat 50 ml nápoje jednou denně..

Které doplňky železa jsou pro děti nejlepší?

Anémie u dětí ve věku 1 nebo 3 let je léčena téměř stejným způsobem. Lékaři obvykle předepisují další příjem železa a wellness dietu pro dítě nebo jeho matku, pokud je kojeno.

Na rozdíl od drog je přípravek BoostIron přirozeným doplňkem, který lze bezpečně používat. Neobsahuje žádné toxické kovové soli, které by vedly k vedlejší reakci. Pokud je chudokrevnost mírná, mnoho matek začne dávat své dítě BoostIron. Vitamíny C, B12 a kyselina listová v doplňku pomáhají lépe vstřebávat železo.

Další informace o doplňkové látce se dozvíte zde.

Jak jíst dítě s anémií?

To je možná nejdůležitější složka, na kterou je třeba dát pozor. V některých případech stačí k vyřešení problému dietní změny..

Zdraví dítěte závisí na tom, co matka jí. A pokud žena konzumuje více potravin s obsahem železa, její dítě se rychle zotaví. Děti, které jsou soběstačné, by měly jíst jablka, luštěniny, celozrnné pečivo, červené maso, játra, vejce, mořské řasy a rakytníky.

Ne všechna děti milují fazole nebo játra, ale je to zvyk, zkuste přidat fazole do prvních chodů a podávejte játra lahodnou omáčkou nebo něčím, co dítě velmi miluje.

Pokud je anémie způsobena nedostatkem vitaminu B12, je nutné častěji konzumovat kefír, přírodní jogurt, mořské ryby, obiloviny, zeleninu a ovoce. A pokud v těle není dostatek kyseliny listové, léčte své dítě banány, jahody a meruňky častěji. K jídlu přidejte špenát, luštěniny a vařte pšeničnou kaši.

Ošetřovací tabulka č. 11 je vhodná pro děti s anémií. Na rozdíl od stravy pro dospělé by však dětská strava měla být nasycena bílkovinnými výrobky..

Pediatrové nedoporučují nahrazovat kojeneckou výživu kravským a kozím mlékem, protože tyto výrobky neobsahují železo a narušují jeho vstřebávání. Odborníci doporučují brát plné mléko a mléčné výrobky do dětské výživy od roku. Jejich denní dávka by neměla přesáhnout 300-400 ml.

Párky a párky nejsou masné výrobky, protože neobsahují bílkoviny a esenciální železo. Proto byste tyto produkty neměli zahrnout do dětské nabídky. Vařená kuřecí nebo křepelčí vejce budou mnohem užitečnější..

Krupicová kaše a jakékoli jiné obiloviny vařené v mléce snižují absorpci železa. To neznamená, že by se neměli jíst, samozřejmě, ale můžete, ale ne častěji než jednou denně a lépe odděleně od proteinových produktů..

Některé matky se obávají skutečnosti, že železo po tepelném zpracování potravin ztratí své vlastnosti, ale není tomu tak. Takže můžete bezpečně dušit maso přímo se zeleninou, je chutné i zdravé.

Výživový doplněk

Nedostatek železa samozřejmě není jedinou příčinou anémie. Faktem je, že pro normální proces krvetvorby jsou potřebné vitaminy C, B12 a kyselina listová. Jejich nedostatek vede ke zvýšení počtu krvinek, ale zároveň nemohou přenášet kyslík do celého těla. Kyselina listová také pomáhá lépe vstřebávat žlázu a správně fungovat nervový systém dítěte..

Proto mnoho matek (včetně mě), aby se zabránilo rozvoji anémie, dalo svým dětem komplex vitaminu Ultivit Kids. Obsahuje nejdůležitější vitamíny a minerály pro fyzický a duševní vývoj dítěte, včetně karbonylového železa. Neobsahuje kovové soli, proto není toxický a lze jej použít k prevenci anémie z nedostatku železa.

Začal jsem dávat své dceři Ultivit Kids od jednoho roku, dávkování bylo následující:

 • Až tři roky - 1/3 tableta jednou denně;
 • Od věku tří - ½ tablety jednou denně;
 • Od 7 let - 1 tableta 1krát denně.

Nyní jdeme do první třídy a zřídka onemocníme. Nejzávažnější, co se stane, je nachlazení, které netrvá déle než 3 dny a snáze se snáší než jiné děti..

Naše počty hemoglobinu jsou vždy normální a jsem si jist, že je to do velké míry způsobeno Ultivit Kids. Při existující anémii je samozřejmě lepší použít přípravek BoostIron a pro účely prevence jsou nejvhodnější volbou dětské vitamíny.!

Vitaminy jsou certifikovány podle standardu GMP a prošly klinickým schválením ve zdravotnických ústavech a centrech v Rusku. Důvěřují jim nejen rodiče, ale také odborníci jako Konstantin Borisovič Zabolotny (dětský lékař a lékař rodinného lékařství).

Cvičení na anémii

U dětí s nízkou hladinou hemoglobinu je velmi důležité pohybovat se více. Fyzická aktivita zlepšuje krevní oběh a výživu tělesných tkání užitečnými látkami. Vhodné jsou venkovní procházky, hry venku, cvičení na skokových lanech nebo jízda na kole.

Musíte také zjistit příčinu nedostatku železa. Po odstranění se zdraví a vitalita rychle vrátí k vašemu dítěti.!

Proč má dítě anémii?

U malých dětí se příčiny nedostatku železa liší. Zde jsou nejběžnější:

 • Aktivní růstová fáze, ve které tělo dítěte potřebuje více železa.
 • Špatná absorpce železa v gastrointestinálním traktu v důsledku infekčních onemocnění (tuberkulóza, pyelonefritida atd.), Parazitární infekce nebo plísňových infekcí.
 • Nedostatek potravin ve stravě, nasycený železem, vitamíny C a B12. Nevyvážená strava, jedna z nejčastějších příčin anémie.
 • V některých případech se anémie vyvíjí v důsledku neurodermatitidy, alergií a atopické dermatitidy.
 • Časté krvácení způsobené nemocemi vnitřních orgánů.
 • U novorozenců je anémie spojena s předčasně narozenými ženami nebo s patologiemi u žen během těhotenství. Například infekční choroba, krvácení nebo placentární narušení.

Anémie může být také způsobena dědičnými abnormalitami v syntéze hemoglobinu. Tyto odrůdy zahrnují:

 • Hemoglobinopatie
 • Nestabilita hemoglobinu
 • Anémie kosáčích buněk
 • Anémie kosáčích buněk

Také hemolytické formy anémie v prvním roce života dítěte se mohou vyvinout kvůli Rh-konfliktu. Například když je Rh faktor matky negativní a dítě pozitivní.

Příznaky anémie u dětí

Poté, co jsou výsledky testů připraveny, lékař provede přesnou diagnózu. Rodiče však mohou problém odhalit pomocí následujících příznaků:

 • Dítě se zbledne, jeho vlasy ztratí lesk a v rozích úst se vytvoří záchvaty. V pokročilých stádiích anémie se na kůži dlaní a nohou objevují praskliny..
 • Nedostatek železa snižuje obranyschopnost těla, takže u dítěte je větší pravděpodobnost nachlazení a gastrointestinálních infekcí.
 • Děti s nízkou hladinou hemoglobinu nespí dobře, rychle se unaví a často jsou zvrásněné a podrážděné.
 • V důsledku anémie funguje trávicí systém dítěte horší. To způsobuje problémy se stolicí (zácpa nebo průjem), nevolnost a zvracení.
 • Může nastat mdloby, jako u anémie, tlak se sníží a srdeční rytmus je narušen.
 • Děti mohou také trpět bolestmi hlavy, hučení v uších a závratě..

Pokud zjistíte výše uvedené příznaky u svého dítěte nebo on sám na ně stěžuje, kontaktujte lékaře a podrobte se nezbytnému vyšetření! V raných stádiích anémie můžete problém rychle a snadno vyřešit.

Norma hemoglobinu u dětí od narození do 18 let

 • U dětí od narození do 14 dnů je hladina hemoglobinu od 130 do 215 g / l
 • Od dvou týdnů do měsíce se ukazatele pohybují od 110 do 180 g / l
 • Od prvního do druhého měsíce - od 95 do 140 g / l
 • Od druhého do čtvrtého měsíce - od 100 do 144 g / l
 • Od čtyř do šesti měsíců - od 110 do 139 g / l
 • Od šesti měsíců do prvního roku života - od 117 do 141 g / l
 • Od jednoho do pěti let - od 112 do 146 g / l
 • Od pěti do deseti let - od 117 do 150 g / l
 • Od deseti do patnácti let - od 115 do 147 g / l
 • Od patnácti do osmnácti let - od 120 do 155 g / l

Jaké jsou stupně anémie u dětí?

Anémie v dětství má různou závažnost, konkrétně:

Mírná, pokud je hladina hemoglobinu v rozmezí od 90 do 110 g / l;

Průměrný, pokud je hemoglobin od 70 do 90 g / l;

Těžké, při kterém hladina hemoglobinu klesne pod 70 g / l

Existuje mnoho typů anémie, ale nedostatek železa je nejčastější u dětí. V prvních třech až čtyřech měsících života má dítě dost železa, které dostalo v rezervě od své matky. Počínaje čtyřmi měsíci by však do těla dítěte mělo spolu s jídlem vstoupit nejméně 8 mg mikroelementu. Od tří do dvanácti let by se její množství mělo zvýšit na 15 mg.

Pokud žena během těhotenství trpěla anémií, dítě během nitroděložního vývoje nedostalo dostatek železa, které tolik potřebuje v prvních měsících života po narození. Nízké hladiny železa jsou také pozorovány u dětí, které se narodily předčasně..

Proč je anémie nebezpečná pro děti?

Nedostatek železa v dětství je obzvláště nebezpečný, protože mozek, srdce a ledviny jsou zasaženy jako první. Zde jsou důsledky pokročilé formy anémie:

 • Zpomalení duševního a fyzického vývoje
 • Oslabená imunita
 • Špatná paměť a rozptýlení
 • Časté nemoci
 • Snížená vitalita

Závěr

 • Je lepší se zapojit do prevence a nevede k anémii
 • Dieta vás ne vždy zachrání před anémií
 • Abyste rychle zvládli anémii, musíte zjistit příčinu a odstranit ji.
 • Nejdůležitějšími podmínkami léčby jsou dodržování terapeutické stravy a doplňkový příjem železa.
 • Mléčné výrobky narušují vstřebávání železa, takže je lepší je jíst odděleně od masa
 • Aby se mikroelement lépe vstřebával, přidejte do dětské stravy zeleninu, ovoce a zeleninu
 • Vyberte doplňky, které obsahují vitamíny C, B12 a kyselinu listovou
 • Dítě by mělo vést aktivní životní styl a trávit více času venku

Léčba anémie u dítěte zahrnuje integrovaný přístup. V článku jsem shromáždil nejnutnější informace. Jsem si jist, že to bude užitečné pro vás a vy můžete snadno obnovit a zvýšit zdraví svého dítěte.