4 povinné analýzy, expres

Komplexní screeningový expresní test na hepatitidu B a C, infekci HIV 1. a 2. typu a syfilis, povinný pro hospitalizaci, registraci zdravotní knihy, registraci těhotenství, vojenskou registraci, získání pracovního povolení atd..

Hepatitida C, protilátky + hepatitida B, antigen, australský antigen + HIV 1 a 2, protilátky a antigen p24 + syfilis (treponema bledý), protilátky.

Anti-HCV + HBsAg, povrchový antigen hepatitidy B + HIV 1.2 Ag / Ab Combo, HIV 1.2 Abs, antigen p24 + Abpony Treponema pallidum.

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se správně připravit na studii?

 • Do 30 minut před vyšetřením nekuřte.

Obecné informace o studii

Tato studie je určena ke screeningu hepatitidy B a C, infekcí HIV typu 1 a 2 a syfilis. Protože se jedná o expresní test, budou výsledky obdrženy co nejdříve.

Pro vyšetření na hepatitidu B je v krevním testu stanoven jeden z antigenů tohoto viru, HBsAg. Je součástí obálky viru a je nejčasnějším markerem aktivní infekce. HBsAg se obvykle objevuje v krvi 2-8 týdnů po infekci. Tento antigen může být detekován jak u akutní, tak u chronické hepatitidy B. Není detekován, když se akutní infekce hepatitidy B vyléčí a po vakcinaci. Je třeba zdůraznit, že HBsAg není detekovatelný ani během sérového okna. Navíc v některých případech je infekce hepatitidy latentní, zatímco virus přetrvává v tkáni jater (což dokládá pozitivní test DNA na viry), ale HBsAg není detekován v krvi. HBsAg je tedy citlivým, ale ne absolutním markerem pro vyloučení hepatitidy B. Přítomnost HBsAg v krvi po dobu delší než 6 měsíců je jedním z kritérií pro diagnostiku chronické hepatitidy B. Když je HBsAg detekován v krvi, jsou prováděny další potvrzující testy k objasnění diagnózy virové hepatitidy B.

Ke screeningu na hepatitidu C se stanoví IgG protilátky proti tomuto viru krevním testem. Anti-HCV lze detekovat jak se současnou infekcí (akutní nebo chronickou), tak s rozlišením akutní hepatitidy C. Test Anti-HCV tedy v historii nerozlišuje mezi akutní a chronickou hepatitidou a hepatitidou C. Pokud je v krvi detekována anti-HCV, jsou provedeny další konfirmační testy k objasnění diagnózy virové hepatitidy C.

Test na HIV (virus, který způsobuje AIDS), nebo přesněji skríning na infekci HIV 1. a 2. typu, se provádí stanovením protilátek proti tomuto viru a antigenu p24. Analýza protilátek proti viru se vyznačuje velmi vysokou citlivostí (> 99,5%). Specifičnost takové analýzy je nižší: falešně pozitivní výsledek lze pozorovat v přítomnosti autoprotilátek v krvi pacienta, onemocnění jater, nedávném očkování proti viru chřipky a v přítomnosti další akutní virové infekce. Z tohoto důvodu, je-li dosaženo pozitivního výsledku, je provedena další potvrzující analýza. K získání přesnějších informací o HIV stavu pacienta je analýza protilátek proti HIV doplněna analýzou antigenu p24, jednoho ze strukturálních proteinů virové kapsidy, který je časným markerem akutní infekce HIV. Test p24 může být zvláště užitečný v raných stádiích infekce, kdy titr protilátek proti viru dosud nedosáhl detekovatelné úrovně. Je třeba poznamenat, že pokud je produkováno dostatečné množství protilátek proti HIV (včetně p24), nemusí být tento antigen detekován. Specifičnost analýzy pro p24 dosahuje 100% a její citlivost je 30-50%. Kombinace dvou testů na HIV (protilátky a antigen p24) dosahuje 100% citlivosti a specificity.

V krevním testu na syfilis (screening syfilis) se stanoví protilátky IgM a IgG proti Treponema pallidum (Treponema pallidum). Analýza se vyznačuje velmi vysokou citlivostí. S následujícími faktory lze pozorovat falešně pozitivní výsledky: přítomnost autoprotilátek (například antinukleárních protilátek) v krvi, přítomnost ARVI, mononukleózy, spalniček a jiných virových infekcí, periarteritidní nodosa, revmatoidní artritida, sklerodermie a jiná onemocnění pojivové tkáně, další spirochetóza (lymská choroba lepti) ) a dalších treponematóz. Z tohoto důvodu, když je dosaženo pozitivního výsledku testu na syfilis, jsou prováděny další konfirmační testy k objasnění diagnózy. Sérologické testy jsou nejvíce informativní v sekundárním období a u latentního syfilis.

Protože ve studii jsou stanoveny protilátky proti patogenům, je třeba při interpretaci výsledku vzít v úvahu stav imunitního systému pacienta. Falešně negativní výsledky se mohou vyskytnout u pacientů s imunosupresí (užívání glukokortikoidů a jiných imunosupresiv) a u starších pacientů. Anamnestická data jsou také velmi důležitá: pacient patří do rizikové skupiny pro tato onemocnění (užívání injekčních drog, více krevních transfúzí), přítomnost autoimunitních a infekčních chorob, fyziologický stav těla (těhotenství, stáří).

Na co se tato studie používá?

 • Pro screening hepatitidy B a C, typu 1 a 2 HIV a syfilis.

Když je studie naplánována?

 • Při hospitalizaci v nemocnici;
 • při sestavování sanitární knihy;
 • při registraci na těhotenství;
 • při registraci do vojenské služby;
 • po získání pracovního povolení.

Co výsledky znamenají?

Referenční hodnoty (norma testů na hepatitidu B a C, test na HIV, test na syfilis): negativní - pro všechny 4 ukazatele.

Co znamená HbsAG v krevním testu

7 minut Autor: Lyubov Dobretsova 1016

Laboratorní krevní mikroskopie je považována za jednu z vysoce přesných metod pro diagnostiku patologií vnitřních orgánů. Samostatný typ analýzy je založen na detekci nebezpečných a cizorodých látek (antigenů) v krvi, které jsou markery přítomnosti bakteriálních a virových infekcí. Zjištěný marker HbsAG v krevním testu je důkazem infekce těla virovou hepatitidou B.

HBsAg (doslova: povrchový antigen hepatitidy B) je protein z vnějšího obalu viru (HBV) používaný jako indikátor při detekci sérové ​​hepatitidy B. vnější vniknutí.

K diagnostice hepatitidy A a C se provádí krevní test na přítomnost anti HCV a anti HAV. Podezření na hepatitidu B se stanoví krevním testem na antigen HBs. Korelace antigenů a protilátek tvoří imunitní komplex, který je základem pro vytvoření vakcíny. Tato vlastnost je vlastní pouze pro HbV, protože obsahuje molekuly DNA. Hepatitida B je očkována se 100% zárukou ochrany.

Infekce hepatitidy B

Hepatitida B je závažné nakažlivé (nakažlivé) onemocnění jater infekční povahy. Nebezpečí pro ostatní není jen pacient s diagnostikovaným onemocněním, ale také nosič viru. Taková definice je dána osobě, která má samotný patogen a imunoglobuliny specifické pro něj v krvi, ale neexistují výrazné příznaky nemoci.

Oficiální lékařské statistiky v Rusku mají asi 5 milionů nosičů hepatitidy. Inkubační doba (latentní) od okamžiku invaze do objevení se prvních příznaků nemoci se pohybuje od 35 dnů do 3 měsíců. V tuto chvíli je virus fixován na povrchu hepatocytů (pracovní jaterní buňky), zvýšení jeho koncentrace a následná absorpce hepatickými buňkami.

HBV dále podrobuje hepatocyty a přeprogramuje je tak, aby produkovaly vlastní virové kyseliny a proteiny. Poté se v systémovém oběhu objevují virové antigeny a anti-Hbs (protilátky proti povrchovému proteinu viru hepatitidy B) a mohou být během analýzy detekovány. Přítomnost protilátek a antigenů v krvi přetrvává během akutní fáze onemocnění.

Fáze vývoje choroby zahrnuje:

 • Inkubační doba (zavedení a fixace viru). Asymptomatické.
 • Prodromální stádium od vzniku prvních příznaků po výrazný klinický obraz.
 • Akutní stadium žloutenky se závažnými bolestmi a vnějšími projevy.

Pokud po akutním období nenastane zotavení, objeví se negativní důsledky podle jedné z možností:

 • Těžká fáze s přidanou hepatitidou D.
 • Chronické aktivní stadium (20% vede k cirhóze, 2% je hepatocelulární karcinom, jinak rakovina jater).
 • Chronická remise fáze.

Indikace a příprava na krevní test na HbsAg

Test na antigen Hbs se provádí:

 • s předpokládanou diagnózou hepatitidy B (projev výrazných příznaků a symptomatické potíže pacienta);
 • v případě výrazných odchylek hodnot jaterních enzymů ve výsledcích biochemie krve;
 • s diagnostikovanými patologiemi jater v historii (cirhóza, rakovina, hepatóza).
 • s diagnostikovanými případy hepatitidy B v bezprostředním prostředí pacienta.

Předepsaná mikroskopie pro analýzu HbsAG je předepsána:

 • zdravotnický personál, který má přímý kontakt s krví pacienta;
 • zaměstnanci zvláštních dětských institucí;
 • ženy v prvním a posledním trimestru perinatálního období (také děti narozené infikovaným matkám);
 • drogově závislí při registraci na drogovou závislost;
 • pacienti s hepatitidou (jako kontrola probíhající terapie);
 • pacienti v přípravě na chirurgický zákrok.

Pokud vzniknou pochybnosti, po kontaktu s infikovanou osobou a pro účely prevence může být test proveden na vlastní pěst. Příprava na darování krve zajišťuje 8-12 hodinový půstní režim před zákrokem, odmítnutí léků, nejméně tři dny před analýzou.

Metody detekce virů

V laboratoři lze krevní test HbsAG provádět následujícími způsoby:

Další diagnostikou je PCR (polymerázová řetězová reakce) k určení genotypu (DNA) patogenu. ELISA (enzymaticky vázaný imunosorbentový test) se provádí ve dvou fázích. K antigenu se primárně přidává krevní sérum a molekuly imunitních buněk diferencují svou příslušnost k systému.

Pokud je antigen rozpoznán jako „cizí“, pokusí se protilátky imunitní buňky vzít nebezpečný objekt do kruhu (tvořící imunitní komplex) a eliminovat jej. Ve druhé fázi studie je k vytvořenému komplexu připojen enzym, který mění barvu v závislosti na koncentraci antigenu v krevním séru.

RIA (radiologická imunitní analýza) je založena na korelaci mezi antigenem a radionuklidy. V případě pozitivní reakce (přítomnost viru) odráží speciální zařízení intenzitu záření (obsah antigenu Hbs). K identifikaci samotného viru se používá kvalitativní metoda hodnocení. Ke stanovení stadia onemocnění se používá kvantitativní metoda..

ELISA a RIA jsou diagnostické metody třetí generace. Jejich předchůdci byli:

 • RPG (gelová srážecí reakce);
 • VIEF (proti imunoelektroforéza);
 • RSK (reakce vázající komplement);
 • RLA (latexová aglutinační reakce);
 • MFA (metoda fluorescenčních protilátek);
 • IEM (imunoelektronová mikroskopie).

V lékárně si můžete zakoupit expresní test na diagnostiku hepatitidy B. Jeho výsledek umožňuje potvrdit nebo popřít přítomnost viru, ale nerozlišuje titr a koncentraci antigenu. Pokud domácí testování přináší pozitivní nebo sporný výsledek, je nutné podstoupit podrobnou klinickou diagnostiku.

Další markery hepatitidy B

S pokročilou diagnostikou se zkoumá celá sada indikátorů (markerů) z hlediska maximální přesnosti výsledku. Po adaptaci a porážce hepatocytů HbsAG a přechodu nemoci do akutního stadia se v těle pravidelně objevují další antigeny a protilátky viru hepatitidy. Jejich přítomností je možné určit latentní hepatitidu nebo asymptomatickou infekci..

HBsAb (protilátky proti povrchovému viru)HBcAg (jaderný antigen)HBcAb IgM (protilátky proti jadernému antigenu)HBV-DNA (virová DNA)HBeAb
používá se k identifikaci minulé hepatitidychybí v krvi, ale je dobře určeno histologickým vyšetřením materiálů jaterní biopsiepřítomnost těchto protilátek znamená přechod nemoci do akutního stadiaoznačuje přítomnost, syntézu a reprodukci viruoznačuje počáteční fázi zbavení se choroby (zotavení)

K diagnostice doprovodné hepatitidy D se provádí krevní mikroskopie na přítomnost antigenu HDAg, protilátek anti-HDV IgM, anti-HDV IgG.

Výsledky analýzy

V průběhu dekódování výsledků kvalitativní analýzy mohou být ke konečnému závěru dvě možnosti:

 • žádná infekce - HbsAG negativní "-";
 • přítomnost viru v těle - HbsAG pozitivní "+".

V kvantitativní studii je výsledek menší než 0,05 IU / l referenční hodnotou a je vyrovnán se zápornou hodnotou. Pokud je rychlost překročena, dochází k infekci hepatitidou. V rozšířené studii dostává pacient analytický protokol, kde „+“ označuje pozitivní odpovědi na přítomnost markerů: „-“ - negativní, a je dekódováno výsledky.

HBsAgHBcAgHBeAbHBcAb IgMHBV-DNA
akutní fáze++-++
chronické stádium+ (aktivní forma), - (integrativní forma)++ a -+ nebo -+ nebo - (integrativní forma)
historie hepatitidy-++ a ---
přeprava viru++---
přítomnost malého množství viru v důsledku očkování-----

Integrativní formou je přechod nemoci do chronického stadia (integrace viru s hepatocyty). Pokud jsou detekované protilátky a antigeny, tj. Výsledek analýzy HBsAg, pozitivní, znamená to vývoj akutní hepatitidy nebo chronický průběh patologie, pacient je nositelem viru hepatitidy, hepatitida B je přítomna v anamnéze, reziduální účinky vakcinace.

HbsAG je podle kvalitativní analýzy negativní:

 • úplná absence viru nebo zotavení z nemoci;
 • latentní chronická forma (imunitní systém neodpovídá);
 • změna povrchové Hb v důsledku kombinace hepatitidy B a D (existují dva nedetekovatelné viry);
 • mutace viru.

Pro definitivní vyvrácení diagnózy hepatitidy je nezbytné provést kvantitativní analýzu. Výsledky mohou být pod vlivem některých faktorů (porušení procesu krevního testu, použití reagencií nízké kvality) falešně pozitivní nebo falešně negativní. V tomto případě je opakované testování na HbsAG indikováno po 14 dnech.

dodatečně

Pokud je podezření na hepatitidu B nebo jsou získány pozitivní výsledky, je pacientovi přiděleno každých 10 dnů:

 • Biochemie krve. Nejprve se hodnotí hladina jaterních enzymů ALT (alaninaminotransferáza) a AST (aspartátaminotransferáza), aktivita alkalické fosfatázy a parametry bilirubinu.
 • Obecný klinický krevní test. Odchylka indikátorů erytrocytů, hemoglobinu, leukocytů, krevních destiček a ESR.
 • Obecná analýza moči. Přítomnost bílkovin, leukocytóza.
 • Histologické vyšetření jater.

Výsledek

Hepatitida označuje závažné jaterní patologie, které ohrožují rozvoj rakovinných procesů a smrt. Úplná úleva od nemoci je zaznamenána pouze v 10% případů. Krevní test na HBsAg je nejvíce informativní způsob, jak odhalit nemoc. Včasná diagnostika umožňuje zahájit boj proti viru v počáteční fázi jeho zavedení.

Čím dříve je léčba zahájena, tím větší je šance, že pacient musí prodloužit délku života, v průměru o 10-15 let. Imunita vůči viru je zaručena pouze očkováním. Očkování se provádí ve třech fázích: primární, opakované (o měsíc později), fixace (o šest měsíců později). Děti jsou injikovány intramuskulárně, dospělí - do předloktí.

Povrchový antigen viru hepatitidy B (australský antigen, HBsAg)

Do 7 dnů můžete do své objednávky přidat další testy

HBs antigen je standardní test pro screening hepatitidy B, tj. Identifikace pacientů s rizikem hepatitidy B, kteří potřebují další vyšetření k určení diagnózy. Test na antigen HBs (australský) spolu s dalšími testy na hepatitidu se používá k diagnostice akutní a chronické infekce virem hepatitidy B.

V jakých případech se obvykle testuje antigen HBs??

Tato studie je nejčastěji předepisována během klinického vyšetření, při přípravě na hospitalizaci a plánovaných chirurgických zákrokech, během těhotenství, před očkováním proti hepatitidě B. Před revakcinací (opakované podávání vakcíny) jsou obvykle předepsány dva testy: samotný antigen HBs a protilátky na povrchový antigen viru hepatitidy B (anti-HBs).

Je-li podezření na akutní nebo chronickou hepatitidu B, musí být předepsána analýza na antigen HBs. HBsAg může být detekován během inkubační doby hepatitidy B. HBsAg může být detekován během 1-10 týdnů od okamžiku infekce, ačkoli analýza je nejlepší provést nejdříve za 5-6 týdnů od okamžik údajného kontaktu s virem. Detekce HBsAg po dobu delší než 6 měsíců od počátku onemocnění naznačuje chronickou hepatitidu B.

Co přesně je určeno během analýzy?

Použitý testovací systém detekuje přítomnost fragmentů povrchového proteinu obálky viru hepatitidy B v krvi (ve zkratce HBs "s" - od slova "povrch"). Pozitivní výsledek primárního testu musí být potvrzen interně pomocí potvrzujícího testu. Teprve po takovém „dvojím“ testu je pozitivní výsledek testu na antigen HBs

Co znamenají výsledky testu?

Pozitivní výsledek skríningového testu - „nalezený“ obvykle nastane, když:

 • akutní hepatitida B
 • chronická hepatitida B
 • asymptomatický transport HBs antigenu

Nesmíme zapomenout na možnost získání falešně pozitivního výsledku testu (v případě nespecifické reakce krevních složek subjektu s použitým testovacím systémem). Z tohoto důvodu není výsledkem laboratorního testu diagnóza. Všichni pacienti, kteří obdrželi výsledek „detekovaný“, by měli být dále vyšetřeni a konzultováni lékařem infekčních chorob

Normální doba zkoušky

Výsledek testu lze obvykle získat do 1-2 dnů..

Potřebuji speciální přípravu na analýzu?

Nevyžaduje se žádný zvláštní výcvik. Více podrobností o dodacích podmínkách naleznete v sekci „Příprava“

Hbsag negativní anti hbs pozitivní. Krevní test na HCV - co to je

Na lékařské kartě se tedy objevilo zvláštní označení HBsAg. Co to znamená? A skutečnost, že pacient byl infikován virem hepatitidy B (v akutní nebo chronické formě). Toto onemocnění se vytváří v důsledku přítomnosti viru obsahujícího DNA v těle, který se přenáší z jedné osoby na druhou převážně krví (prostřednictvím transfúze, drogové závislosti nebo pohlavního styku), ale jsou možné i jiné způsoby infekce. Virus se nemusí projevit žádným způsobem po dobu jednoho měsíce nebo dokonce šesti měsíců. Pokud je léčba onemocnění velmi obtížná, existuje možnost rozvoje cirhózy.

HBsAg - co to je?

Obecně jsme tedy na to přišli. Co je HBsAg? Toto označení nese Je to lipoprotein a je součástí lipoproteinové obálky viru hepatitidy B. Byl objeven B. Blambergem v roce 1963. Takže pokud máte HBsAg (co to je, ne-li alarmující signál?) - okamžitě projděte vyšetřením a v žádném případě s ním neprodávejte. HBsAg určuje schopnost viru zůstat dlouho v těle, termostabilita atd..

HBsAg je obvykle detekován v těle při akutní hepatitidě a v posledních dvou týdnech (nebo v prvním měsíci - šest měsíců po nástupu onemocnění). Po detekci HBsAg u většiny pacientů během léčby tento antigen klesá během tří měsíců až do úplného vymizení. Pokud je HBsAg detekován po šesti měsících průběhu onemocnění, pak to znamená přechod hepatitidy B do chronické formy.

HBsAg (krevní test) - co to je?

Tato analýza je hlavní metodou používanou k detekci hepatitidy B v lidském těle. Analýza vám umožní zjistit množství antigenu v krvi. Když tělo odolává nemoci, uvolňují se také protilátky - anti-HBs. dvě složky vám umožňují určit, v jaké fázi je vývoj onemocnění.

Krevní test pro detekci antigenu HBsAg umožňuje detekci hepatitidy B v nejranějších stádiích jejího vývoje. Kromě samého začátku vývoje nemoci se HBsAg může ve vzácných případech usadit v lidském těle po celý život..

Výsledek testu dešifrujeme


Pokud se po darování krve ukázalo, že HBsAg je pozitivní - co to znamená? V tomto případě se může ukázat, že, bohužel, jste onemocněli akutní nebo chronickou formou hepatitidy B. Existuje jiná možnost, ale žádná optimističtější - jste nositelem asymptomatické hepatitidy B. Nicméně i při negativním výsledku testu může být vše mnohem komplikovanější. V jednom případě nemusíte být infikováni hepatitidou B. To je příjemná řada událostí. Nebo můžete jednoduše projít dobou zotavení (pokud jste dříve měli akutní formu choroby). Ve vzácných případech může dojít k velmi nepříjemnému výsledku: hepatitida I i hepatitida D se mohou ve vašem těle současně „usadit“. Proto je často předepsán opakovaný test, aby se ujistil, že diagnóza je správná.

Pokud však máte podezření, že máte HBsAg, okamžitě navštivte svého lékaře. Ostražitost zatím nikomu nezabránila.

Sérologické metody hrají důležitou roli v diagnostice mnoha lidských chorob. Nejprve to jsou infekční choroby. Zvláštní postavení mezi nimi zaujímají viry, které se v posledních desetiletích staly nejčastějšími patogeny. Mnoho státních lékařských programů je zaměřeno na jejich identifikaci, včetně screeningu na markery hepatitidy B. Nejznámější z nich je australský antigen (HBsAg). Správná interpretace tohoto testu pomáhá při diagnostice a sledování výskytu hepatitidy B.

Co je australský antigen

Virus hepatitidy B má specifickou sadu proteinových složek, které jsou umístěny v různých částech. Nazývají se antigeny. Ta část antigenů, která se nachází na povrchu každé virové částice, se nazývá povrchový nebo HBsAg - antigen. Můžeme říci, že jedná jako druh vizitky tohoto patogenu. Pouze její detekce imunitními buňkami určuje první kaskádu imunitních reakcí zaměřených na neutralizaci viru.

Ukázalo se, že jakmile virus hepatitidy B vstoupí do krevního řečiště a je přiveden do jater, začíná jeho aktivní reprodukce za účasti DNA jaterních buněk. V tuto chvíli není možné detekovat australský antigen, protože jeho koncentrace je velmi nízká. Izolované nové virové částice se uvolňují do krve, což vede ke zvýšení množství HBs Ag, které lze již zaznamenat pomocí některých metod sérologické diagnostiky. Po chvíli se na těchto antigenních strukturách, které jsou v těle cizí, vytvoří odpovídající specifické protilátky. Nazývají se anti-HBs protilátky. Stanovení specifického typu těchto imunoglobulinů (třída M nebo G), jakož i jejich titru v krvi, se používá při diagnostice hepatitidy B v různých fázích jejího průběhu.

Analýza vzorkování a metody jejího chování

Existenci dvou hlavních metod pro stanovení přítomnosti australského antigenu v krvi: expresní diagnostika a laboratorní sérologické metody. První lze provést doma, druhý - výhradně ve specializované laboratoři. Krev získaná z prstu (kapilární krev) může být materiálem pro výzkum pomocí speciálního expresního testu na jedno použití. Kdokoli si může koupit taková testovací činidla pro diagnostiku hepatitidy B v lékárenské síti..

Laboratorní výzkum je přesnější a přesnější než expresní diagnostika, jeho technické provedení však vyžaduje speciální činidla a instalace.

V zásadě se používají dvě metody serodiagnostiky HBsAg: RIA (radioimmunoassay) a XRF (fluorescenční protilátková reakce). K jejich realizaci je nutně odebrána krev z žíly, protože pro sérologické diagnostické metody je potřeba pouze její tekutá část - plazma. Získává se po odstředění a usazení vzorku krve odebraného pro analýzu..

Expresní diagnostika

Kvalitativní detekční metoda je stanovení HBsAg v krvi pomocí speciálních testovacích souprav pro rychlou diagnostiku hepatitidy B doma. To znamená, že metoda může zhruba naznačit, zda je australský antigen v krvi. Neposkytuje informace o svých kvantitativních vlastnostech a názvech. Pokud je výsledkem detekce HBsAg, musí být dotyčná osoba poslána na specializované vyšetření ve formě laboratorní serodiagnostiky..

Metoda expresní diagnostiky by však měla být náležitá, protože velmi rychle a spolehlivě umožňuje stanovit typické případy infekce hepatitidou B. K jejímu provedení se používá souprava zakoupená v lékárně. Navíc není nutné nic, protože obsahuje vše, co potřebujete k provedení diagnostického postupu.

Nejprve se jeden z prstů ošetří alkoholovým roztokem a kůže se vysuší. S pomocí lancetu nebo rozrývače je propíchnut. Pro testování stačí dvě až tři kapky krve získané vpichem. Nanáší se na porézní povrch testovacího proužku. Přímý kontakt prstu s proužkem je nepřijatelný, protože může vést ke zkreslení výsledku. Krevní proužek se ponechá na jednu minutu a poté se spustí do nádoby, která je součástí soupravy. To je nezbytné, aby se blotoval testovací proužek v pufrovém roztoku, který se zavede do nádoby v objemu tří až čtyř kapek a ponechá se v této poloze po dobu 10-15 minut. Po uplynutí této doby lze provést vyhodnocení získaných výsledků..

Souprava pro rychlou diagnostiku virové hepatitidy B

Sérologická laboratorní diagnostika

Metoda se používá velmi dlouhou dobu a je vysoce specifická a spolehlivá. S jeho pomocí může být HBsAg stanoven po 3–5 týdnech po vstupu viru do krevního řečiště. Australský antigen obvykle cirkuluje v krvi asi 3 měsíce po nástupu nemoci. Existují však případy celoživotního přenosu antigenu nebo zdravého přenosu viru. Detekce odpovídajících protilátek proti HBs je také k dispozici pro sérologickou diagnostiku. Objevují se s uzdravením pacienta (3–4 týdny po vymizení antigenu). Jejich koncentrace neustále roste a je udržována po celý život, což poskytuje stabilní dlouhodobou imunitu proti viru, který způsobuje hepatitidu. To je velmi důležité pro stanovení odolnosti těla po očkování nebo úplném zotavení..

Pro analýzu je zapotřebí žilní krev, která se získá propíchnutím jedné z ulnárních žil. Technika a příprava vzorků krve jsou typické pro všechny testy. Hlavní podmínkou je, že analýza je prováděna výhradně na prázdném žaludku. Studie vyžaduje 5 až 10 ml krve. Získání výsledku trvá jeden den.

Indikace

Hlavní indikací krevního testu na HBsAg je touha člověka podstoupit ji. To nevyžaduje zvláštní důvody a důvody, protože prevalence hepatitidy B je tak široká, že studie může být již použita pro účely screeningu. Nezbytně prověřeno:

 • Ženy během těhotenství: registrace na prenatálních klinikách a v prenatálním období;
 • Všichni lékaři, zejména ti, kteří mají přímý vztah k krvi pacientů (manipulační sestry, zdravotníci, chirurgové, gynekologové atd.);
 • Osoby podstupující chirurgický zákrok;
 • Hepatitida jakékoli formy a cirhózy jater;
 • Pacienti s chronickou formou virové hepatitidy B nebo se zdravými nosiči viru a antigenu.

Interpretace získaných výsledků

Při provádění expresní diagnostiky lze získat následující výsledky:

 1. Po zkoušce je přítomen pouze jeden kontrolní proužek. Tento výsledek je považován za negativní, což znamená, že HBsAg nebyl detekován a osoba je zdravá;
 2. Přítomnost dvou signálních proužků na činidle. Hovoří o přítomnosti australského antigenu v krvi ao vztahu osoby s virovou hepatitidou B. V tomto případě je nutné další vyšetření;
 3. Přítomnost jednoho proužku po testu, ale pouze testovacího proužku. Činidlo není platné. Zkouška musí být opakována.

Při provádění sérologické diagnostiky jsou výsledky:

 1. HBsAg nebyl detekován (negativní). To je norma a znamená, že člověk není nemocný s hepatitidou B;
 2. HBsAg pozitivní. To naznačuje, že tělo subjektu je buď infikováno aktivním množením viru hepatitidy B, nebo je zdravým nosičem antigenu, nebo má tuto nemoc. Pro získání podrobnějších informací o stavu antivirové imunity a aktivity viru se provádějí další sérologické studie a dekódování dalších markerů této choroby;
 3. Falešně pozitivní a falešně negativní výsledek. Někdy jej lze získat i se sérologickou diagnózou a je spojeno s odběrem krve po vydatné snídani nebo až 4 týdny od okamžiku infekce, laboratorních chyb a činidel.

Video z hepatitidy B:

Krevní test na přítomnost HBsAg nelze nazvat specifickou metodou pro diagnostiku virové hepatitidy B, která poskytuje komplexní informace o tomto onemocnění. Je to však vynikající způsob, jak určit vztah viru ke konkrétnímu organismu a včas odhalit problém..

Příčinou hepatitidy B je 42 nm virus DNA přenášený z nemocného na zdravého člověka nejčastěji krví.

V průběhu studie bylo zjištěno, že není schopen se rozmnožovat poté, co jej přesunul do speciálně připravené buněčné kultury. Byl však studován způsob klonování viru v bakteriích a kvasnicích. Byl to on, kdo umožnil izolovat a studovat protilátky v těle proti hepatitidě B vznikající po infekci. Lidská žilní krev je odebrána pro analýzu protilátek. Před odebráním materiálu se doporučuje vyšetřujícímu kouřit nejméně 30 minut.

Protilátky proti HBsAg a anti-HBs

Bylo zjištěno, že vnější obal viru obsahuje protein nazývaný antigen HBsAg (australský antigen). Antigen zajišťuje životaschopnost viru a umožňuje mu zůstat po dlouhou dobu v lidském těle. Poskytuje také stabilitu enzymů, zvýšené teploty a syntetické povrchově aktivní látky.

HBsAg se uvolňuje, když je nemoc akutní. Obvykle se začíná akumulovat v posledních dvou týdnech inkubační doby a pokračuje ve svém pobytu od jednoho měsíce do šesti měsíců od počátku nemoci. Poté se jeho koncentrace přibližně za tři měsíce sníží na nulu..

Pokud přetrvává déle, naznačuje to přechod nemoci do chronické formy..

Detekce HBsAg u zdravého člověka během rutinního vyšetření však neznamená 100% onemocnění. V tomto případě musí být tato analýza potvrzena jinými studiemi přítomnosti hepatitidy B.

Přítomnost HBsAg v krvi po dobu delší než tři měsíce umožňuje klasifikovat osobu jako nositele tohoto antigenu. Po nemoci zůstává asi 5% pacientů nositeli infekce. Někteří z nich zůstávají nakažliví celý svůj život..

Existuje verze, že tento antigen je po dlouhém pobytu v těle schopen zahájit vývoj rakoviny..


Anti-HBs - celkové protilátky proti hepatitidě B, které jsou nejdůležitějším markerem imunitní odpovědi na zavedení viru. Pokud je jeho hodnota v důsledku analýzy pozitivní, potvrdí to přítomnost choroby. Celkové protilátky v těle proti hepatitidě B se tvoří až na začátku procesu hojení, přibližně 3–4 měsíce poté, co ledviny odstraní antigen HBsAg. Anti-HBs - protilátky, které poskytují tělu ochranu před hepatitidou B.

Je to celková kvantitativní hodnota protilátek proti hepatitidě B po infekci, která se používá ke stanovení přítomnosti imunity po očkování. Potřeba dalšího očkování určuje míra jejich obsahu v krvi.

Celkový počet protilátek tohoto typu se postupně snižuje, existují však případy jejich celoživotní existence u již zdravého člověka.

Vzhled anti-HBs u nemocného (pokud koncentrace antigenu bývá nulová) je hodnocen pozitivně a znamená začátek zotavení a skutečnost, že se vyvinula postinfekční imunita. Pokud se během akutního průběhu hepatitidy objeví protilátky i antigeny, jedná se o nepříznivý diagnostický znak, který signalizuje zhoršení stavu.

Předepisuje se studie na protilátky v těle proti hepatitidě B:

Analýza je obvykle negativní. Jeho hodnota může být kladná:

 1. U zotavujícího se pacienta.
 2. S účinným očkováním.
 3. Pokud existuje možnost kontrahovat jiný typ hepatitidy.

HBc IgM antigen a anti-HBc IgM protilátky (celkem protilátky)

Je možné izolovat hbcoreag (celkové protilátky, které se objevují při kontaktu s virem hepatitidy B) z biomateriálu odebraného v játrech. Neexistují ve volné formě v krvi. Vzhledem k jeho vysoké imunogenitě se protilátky proti tomuto antigenu objevují již v inkubačním období, a to i před výskytem vysokých hodnot ALT..

HBc IgM (imunoglobulin) je hlavním markerem akutní hepatitidy, je v těle přítomen až rok a po nástupu zotavení úplně zmizí. V chronické formě onemocnění je možné jej detekovat pouze ve fázi exacerbace..

HBc IgG se objevují ve stejném období jako M imunoglobuliny a jsou v těle uloženy na celý život.

celkový počet protilátek proti času po infekci

Lékaři z mnoha zemí se domnívají, že je nutné stanovit nejen HBsAg (je detekován pozitivní nebo negativní antigen), ale také celkové hodnoty anti-HBs.

Tyto souhrnné ukazatele charakterizují akutní průběh nemoci. Normálně tento typ protilátky vždy chybí..

Antigeny HBc IgM jsou detekovány v krvi na samém začátku akutní a někdy na konci inkubační doby. Jejich přítomnost znamená rychlé množení a šíření viru. Po několika měsících jsou nahrazeny protilátkami IgG..

Předepsaná je analýza, která určuje celkový počet imunoglobulinů:

Výsledkem pozitivní analýzy pro stanovení celkových imunoglobulinů je:

 1. Akutní průběh nemoci.
 2. Chronická hepatitida.
 3. Předchozí nemoc.
 4. Přítomnost mateřských protilátek.

HBeAg-antigen a anti-HBeAg-protilátky

Jedná se o protein viru hepatitidy B. Antigen se vyvíjí v akutní fázi onemocnění a je indikátorem infekčnosti pacienta. Například její přítomnost v krvi těhotné ženy naznačuje vysokou pravděpodobnost možné infekce plodu..

HBeAg se objeví o několik dní později než HBsAg a zmizí o něco dříve.

Antigen HBeAg je polypeptidový protein s nízkou molekulovou hmotností. Je součástí jádra viru hepatitidy B. Vysoké hodnoty HBeAg v lidské krvi na počátku onemocnění, při zachování jeho přítomnosti po dobu delší než dva měsíce, jsou příznakem vývoje chronické formy onemocnění.

Přítomnost anti-HBeAg naznačuje konec akutní fáze onemocnění a snížení infekčnosti pacienta. Mohou být detekovány analýzou pár let po nemoci. V chronické formě tyto protilátky koexistují s australským antigenem.

Analýza tohoto antigenu je předepsána v těchto případech:

 1. Když je detekována HBsAg.
 2. Při sledování průběhu hepatitidy.

Výsledky by obvykle měly být negativní..

Recenze naší čtenářky Svetlany Litvinové

Nebyl jsem zvyklý důvěřovat žádným informacím, ale rozhodl jsem se zkontrolovat a objednat obal. Změny jsem si všiml po týdnu: neustálé bolesti, tíže a mravenčení v játrech, které mě předtím trápily - ustoupily a po 2 týdnech úplně zmizely. Nálada se zlepšila, znovu se objevila touha žít a užívat si života! Zkuste a vy, a pokud má někdo zájem, pak níže je odkaz na článek.

Analýza ukazuje hodnotu „pozitivní“ z následujících důvodů:

 1. Dokončení akutního období onemocnění.
 2. Chronická forma onemocnění s nízkou virulencí (nepřítomnost odpovídajícího antigenu v krvi).
 3. Proces hojení, za přítomnosti anti-HBs a anti-HBc.

Důvody nepřítomnosti těchto protilátek v krvi:

Tato analýza není použitelná samostatně v diagnostice hepatitidy B. Je to kromě jiných markerů.

Očkování

Vakcinace proti hepatitidě typu B jsou roztoky obsahující antigenový protein HBsAg potažený hydroxidem hlinitým s přídavkem speciálního konzervačního činidla. Každá část vakcíny obvykle obsahuje 10 až 20 μg antigenu.


Po vstupu hydroxidu hlinitého do těla začíná postupné uvolňování antigenu v krvi, což umožňuje tělu přizpůsobit se cizím buňkám a vyvinout imunitní odpověď. Protilátky v krvi proti hepatitidě B se začnou tvořit asi 2 týdny po vakcinaci. Injekce se provádí intramuskulárně, protože subkutánní podání neumožní rozvoj dostatečné imunity a je plné vývoje subkutánních abscesů..

V současné době se k vakcinaci nejčastěji používají léky jako Infanrix a Engerix. Existují však i jiné léky a výrobci..

Pokud jsou po očkování u člověka izolovány protilátky v krvi, pak jejich úroveň může určit stupeň imunitní odpovědi těla. Pokud jejich koncentrace přesáhne 100 mMU / ml, pak se má za to, že byl dosažen cíl inokulace. Tento výsledek je získán 90% populace..


Výsledkem pod normální nebo slabé imunitní odpovědi je obsah 10 mMU / ml. To znamená, že výsledek očkování je neuspokojivý a je nutné jej znovu zavést..

Hodnota indikátoru pod 10 mMU / ml se nazývá nedostatek imunitní odpovědi. Pokud analýza přinese takový výsledek, je nezbytné úplné vyšetření těla na přítomnost viru v krvi. Pokud je člověk zdravý, doporučuje se nový způsob očkování.

Infekce HBV (HBV), jinak nazývaná hepatitida B, je považována za jedno z nejčastějších virových onemocnění na světě. Podle WHO je více než 200 milionů lidí nositeli tohoto virového agenta. Asi 2 miliony pacientů ročně zemře na nebezpečný virus.

Proto je časná diagnóza onemocnění jater mimořádně důležitá pro zotavení se z hepatitidy. Mezi markery viru je izolován antigen HBsAg, který pomáhá včas identifikovat nemoc a předepsat odpovídající léčbu..

A co je HBsAg, jakými metodami je detekována a jak jsou výsledky testů dekódovány, v tomto článku se budeme zabývat.

Zkratka HBsAg označuje australský antigen, který je součástí obálky virového agens, který způsobuje onemocnění jater - hepatitida B. Nazývá se australský, protože tento antigen byl poprvé identifikován v Austrálii..

Vnější obal HBV je tvořen kombinací různých proteinů, z nichž každý má jinou funkci. HBsAg zajišťuje absorpci virového agens v jaterních buňkách a adsorpci viru na povrchu hepacitů. Antigen existuje ve formě různých struktur, jako částice virového kapsidu a jako formace, které jsou syntetizovány buňkami infikovaných jater. HBsAg v krevním řečišti je vždy vyšší než viriony (samotný virus).

Jako jakýkoli antigen, HBsAg tvoří komplex imunitní reakce imunitního systému, to znamená, že přispívá k vytvoření specifické imunity těla v reakci na infekci. Sérologická identifikace mikroorganismů pomáhá odhalit tento komplex. HBsAg je úplně první antigen, který lze detekovat po infekci. Proto lze na otázku, co je HBsAg, říci nejen o části virové obálky, ale také o markeru (indikátoru) viru v lidském těle.

HBV je hepatropický a je jediným virem v játrech, který obsahuje DNA. Jeho aktivita v těle je nízká, ale za určitých podmínek se může výrazně zvýšit. To se řídí věkem, podmínkami osobní hygieny, epidemiologickými podmínkami a individuální vnímavostí osoby..

Způsoby přenosu HBV:

 • sexuální styk v jakékoli formě (sexuální stezka);
 • prostřednictvím osobních věcí (domácí cesta);
 • krev: tetování, piercing, nesterilní stříkačky atd. (parenterální cestou);
 • od matky k dítěti během porodu a kojení (vertikální cesta).

Hepatitida B se přenáší zřídka v děloze, protože virus je příliš velký na to, aby prošel placentární bariérou.

Patogeneze hepatitidy B. Inkubační doba onemocnění je dlouhá, což je v průměru dva měsíce. Před nástupem akutních příznaků existuje přechodná fáze zvaná prodromální.

Během tohoto období se může tělesná teplota mírně zvýšit, chuť k jídlu se může snížit, zažívací trakt může být narušen (uvolněné stolice, nevolnost) a mohou se objevit vyrážky. Podobné příznaky trvají od 2 dnů do 1 měsíce, poté začíná akutní fáze onemocnění.

Počátkem akutního průběhu onemocnění je nažloutnutí kůže a bílých očí. V období žloutenky jsou poruchy práce gastrointestinálního traktu výraznější. Obecně je závažnost onemocnění individuální a nezávisí na konceptu akutní fáze..

Časové období patologických procesů v této fázi onemocnění je až šest měsíců. Dále se pacient buď zotavuje, nebo se onemocnění stává chronickým. Důsledky, pokud se neléčí, jsou závažné - hepatitida D, jaterní cirhóza, karcinom (rakovina jater).

Patogenezi HBV lze reprezentovat následujícím řetězcem:

 • infekce jater;
 • reprodukce virů, tlačení je na povrch hepatocytů;
 • dostat částice a viriony do krve;
 • imunologické reakce;
 • poškození orgánů a systémů;
 • formování imunity;
 • zotavení.

Čím dříve je HBV detekována, tím rychleji můžete zahájit léčbu a méně komplikací z nebezpečné nemoci. Antigen HBsAg je detekován dvěma hlavními způsoby: expresní diagnostika a sérologický výzkum.

První metoda se snadno provádí doma pomocí speciálního zařízení - expresního testu. Druhá metoda je přesnější a provádí se výhradně na klinice, protože vyžaduje laboratorní vybavení.

Antigen HBsAg a metody jeho diagnostiky


Nejnebezpečnější komplikací hepatitidy B je akutní selhání jater, které je často fatální. Z tohoto důvodu může být jakákoli osoba zajímána o diagnózu této choroby..

Na hepatitidu HBsAg musí být testovány následující skupiny osob:

 1. Těhotné ženy v době registrace pro těhotenství a bezprostředně před narozením dítěte (analýza je součástí screeningu).
 2. Osoby, které přicházejí do styku s krví lidí v rámci svých profesních činností (zdravotnický personál, laboratorní asistenti a další).
 3. Pokud máte nějakou formu hepatitidy.
 4. Pacienti, kteří potřebují operaci.
 5. Lidé s jinými onemocněními jater, jako je cirhóza nebo poruchy žlučových cest.

Hepatitida HBsAg je detekována krevním testem. V závislosti na metodě se krev odebírá z žíly (laboratorní testy) nebo z prstu (domácí test). Uvažujme každou metodu podrobněji.

Expresní diagnostika. Pro domácí výzkum se používá rychlý test, který připomíná těhotenský test. Imunochromatické testy lze zakoupit v lékárně za cenu 200 - 300 rublů. Souprava obsahuje testovací proužek, pufrovací roztok, speciální nádobku a rozrývač. Test je rychlý a snadný.

 • propíchněte si prst pomocí zařízení na prokrvení;
 • vtlačit trochu proužku na proužek;
 • kapat 3-4 kapky kapaliny na krev;
 • umístit zkoušku do nádoby a počkat patnáct minut;
 • interpretovat výsledky.

Laboratorní diagnostika. Při laboratorních testech na antigen HBsAg se krev odebírá z žíly. Před testem nemůžete jíst 12 hodin, takže se postup provádí ráno. Krev se odebírá v množství 10 mililitrů. Poté se usadí a prochází odstředivkou, aby se izolovala plazma, která bude analyzována na přítomnost HBsAg.

Sérologická identifikace mikroorganismů se provádí dvěma způsoby:

 • RIA - radioimunotest;
 • XRF - reakce fluorescenčních protilátek.

K provedení těchto analýz je zapotřebí speciální vybavení a činidla. Obě metody výzkumu umožňují detekci HBsAg antigenu ještě před nástupem akutní fáze onemocnění. Již 3-4 týdny po infekci lze bezpečně říci o přítomnosti virové infekce.

Povrchový antigen viru hepatitidy B a dekódování analýz pro jeho detekci


Po provedení testů je musíte dešifrovat. Domácí expresní metoda vám umožní zjistit, zda je v krvi virus hepatitidy B nebo ne, ale neposkytne přesný obrázek o nemoci. Pokud byl povrchový antigen viru hepatitidy B detekován laboratorní metodou, lékař uvidí kvantitativní složení antigenu a titr protilátek.

Můžeme tedy říci, v jaké fázi onemocnění je, zda je infekce primární nebo došlo k exacerbaci chronické formy hepatitidy..

Dekódovací expresní test. Test obsahuje dva proužky: test a kontrolu. Pokud se objevil jeden kontrolní pás, nebyl virus hepatitidy B detekován. Dva rozvinuté proužky označují přítomnost HBsAg v krvi, což znamená, že můžeme říci, že osoba je nemocná s hepatitidou B. Pokud je viditelný pouze testovací proužek, je test zkažený.

Dekódování výsledků laboratorního výzkumu. Je-li analýza povrchového antigenu viru hepatitidy B negativní, není tato osoba nemocná. V případě pozitivního výsledku je uvedeno kvantitativní složení HBsAg. Výsledek lze interpretovat jako falešně pozitivní nebo falešně negativní. To je možné kvůli porušení pořadí analýzy a výzkumné technologie, stejně jako v případě, že činidla jsou nekvalitní..

Pozitivní výsledek může lékař dešifrovat několika způsoby:

 • přeprava (osoba není nemocná, ale v těle je přítomen virus);
 • HBV je v inkubační fázi;
 • akutní onemocnění nebo opakování chronické formy.

Kromě povrchového antigenu viru hepatitidy B jsou analyzovány i další markery virové infekce. Každá z nich doplňuje celkový obraz.

Další markery hepatitidy B:

 • HBeAg - indikuje vysokou aktivitu HBV. Je to protein v jádru viru. Zvýšení množství tohoto markeru naznačuje rychlé množení virových agens. Je velmi důležité provést analýzu pro detekci HBeAg před porodem u žen s hepatitidou. Díky němu lékař určuje míru rizika infekce dítěte v době porodu..
 • HBcAg - nachází se pouze v jaterních buňkách s vysokou virovou aktivitou. Protilátky proti tomuto markeru lze nalézt v krvi. Marker může být detekován pouze s exacerbací chronické formy onemocnění.

Existuje další způsob detekce virové infekce jater detekcí protilátek v krvi: HBs a HBs. Analýzy také berou v úvahu, které antigeny a protilátky: reaktivní nebo nereaktivní. Lékař může podrobně popsat onemocnění pouze tehdy, je-li pacient kompletně vyšetřen.

Laboratorní krevní testy jsou základem pro diagnostiku a jsou vyžadovány pro lékařské prohlídky. Existují obecné studie zaměřené na identifikaci konkrétní choroby nebo antigenu. Co je to krevní test HBsAg? Tato studie je zaměřena na identifikaci antigenních buněk vůči viru hepatitidy B. Statistiky tvrdí, že touto chorobou je infikována každá třetí obyvatelka planety nebo její nosič.

Specifický marker

V biologickém vzorku mohou být antigenní buňky detekovány 3 až 6 týdnů po infekci. Vzorek krve pro antigen HBsAg a test HCV mohou pomoci identifikovat hepatitidu B a C. Virus hepatitidy B je nebezpečné onemocnění, které, pokud nebude rychle léčeno, se může vyvinout v chronický stav.

Při pohledu na směr výzkumu si pacient myslí na HBsAg a co je to? Zkratka znamená „povrchový antigen hepatitidy typu B“ nebo povrchový antigen viru hepatitidy B. V tomto případě je HBsAg součástí tohoto viru a v diagnostice se používá jako marker, kterým se určuje přítomnost choroby v biologickém vzorku pacienta. Tyto antigeny také po požití vyvolávají tvorbu protilátek proti viru. Proto se HBsAg používá při výrobě vakcín proti hepatitidě typu B..

Když je naplánována analýza

V některých regionech se v důsledku častých ohnisek hepatitidy provádí tzv. „Screening“. Při lékařském vyšetření je každý pacient odeslán na analýzu HBsAg a antigen může být včas detekován. V některých případech se australský antigen nachází u zdravých nevakcinovaných pacientů. Za 1,5 až 2 měsíce je zdravé tělo schopno se s touto nemocí vyrovnat a člověk si nemusí být vědom toho, že měl hepatitidu B.

Nebezpečí spočívá ve výskytu doprovodných patologií, jako je cirhóza nebo rakovina jater.

V některých případech je vyžadován krevní test HBsAg. Výzkum lze také provést z vlastní iniciativy kontaktováním terapeuta za účelem doporučení. Často s antigenem HBsAg je vzorek krve testován na HCV nebo Anti-HCV k detekci hepatitidy C u pacienta.

 • Zaměstnanci zdravotnických zařízení jsou povinni absolvovat testy HBsAg, když se ucházejí o práci. Test se opakuje každý rok. Zvláště pečlivě se provádí vyšetření zaměstnanců pracujících se vzorky krve (laboratorní technici biochemických laboratoří, zdravotní sestry, chirurgové, zubaři atd.). Analýza může být prováděna častěji během epidemií.
 • Zaměstnanci zvláštních zařízení (internátní školy, sirotčince atd.) Se podrobují stejné lékařské prohlídce jako zaměstnanci zdravotnických zařízení, včetně HBsAg..
 • Před operací nebo darováním krve se provede krevní test na HBsAg.
 • Pokud se zjistí patologie jater nebo cirhóza, lékař také předepíše analýzu australského antigenu.
 • Překročení normální koncentrace jaterních enzymů v důsledku biochemických krevních testů.
 • Odhalení pohlavních chorob, drogová závislost při intravenózním podání látek.
 • Při registraci těhotných žen se testuje krevní vzorek na HBsAg. Opětovné vyšetření musí být provedeno ve třetím trimestru těhotenství.
 • Pokud je žena v porodu nemocná s hepatitidou, jsou novorozenci také vyšetřeni na hepatitidu B. Četnost vyšetření určuje lékař.
 • Pokud je virus detekován u některého z členů rodiny nebo při propuknutí choroby ve škole, v práci atd., Je přiřazena analýza. Každý, kdo byl v kontaktu s pacientem, je podroben vyšetření.
 • Detekce charakteristických příznaků hepatitidy je indikací pro jmenování studie (nažloutnutí kůže, nevolnost, zvracení atd.).

Analýza

Vzorek krve z žíly se používá pro studii. Test by měl být proveden na lačný žaludek, po 3-6 týdnech od okamžiku možné infekce. Krev na HBsAg je testována v laboratoři pomocí sérologického testu, který je založen na reakci antigenů a protilátek. V závislosti na vybavení laboratoře lze provést enzymatický imunotest (ELISA) nebo radiologickou imunitní analýzu (RIA)..

Během testu ELISA je vzorek krve pacienta smíchán s barvicím enzymem a protilátkami. Pokud má pacient v krvi antigeny HBsAg, je roztok zbarven. Toto je kvalitativní studie. Pro ELISA se používají radionuklidy, které emitují záření po kontaktu s HBsAg. Intenzita záření se měří speciálním zařízením. Čím vyšší je získaná hodnota, tím více HBsAg buněk je přítomno ve studovaném biologickém materiálu..

Kvalitativní test ukazuje přítomnost nebo nepřítomnost antigenních buněk v krvi. Pokud krevní test odhalí pozitivní reakci na HBsAg, provede se další studie - kvantitativní analýza. Tento test detekuje DNA viru polymerázovou řetězovou reakcí (PCR). Na základě výsledku studie je možné určit, zda je pacient nosičem viru nebo zda jeho stav vyžaduje okamžitou léčbu. Některé HBsAg jsou normální pro očkované pacienty..

Výsledky výzkumu

HBsAg není jediným ukazatelem, který lze vybrat pro výzkum. Pokud máte podezření na hepatitidu a jiná onemocnění jater, je předepsána biochemická studie. Rozdělení analýzy by mělo být provedeno kvalifikovaným lékařem. Závěr o zdravotním stavu pacienta by měl být učiněn s přihlédnutím ke všem faktorům, které by mohly ovlivnit výsledek studie. Negativní výsledek ukazuje, že virus HBsAg nebyl detekován, protože tělo nevytváří vhodné protilátky. Pacient nebyl očkován proti viru hepatitidy a není nositelem choroby.

Pozitivní výsledek testu ukazuje, že HBsAg je přítomen v krvi.

Pokud byla analýza kvalitativní, je přiřazen další kvantitativní test.

 • Pozitivní výsledky studie jsou pozorovány u aktivně se množícího viru hepatitidy B uvnitř těla, v tomto případě je pacient nemocný a je nutná okamžitá léčba.
 • Pacient je „zdravý“ nosič antigenových buněk HBsAg.
 • Pacient již měl toto onemocnění.
 • Pozitivní výsledky jsou typické pro pacienty očkované proti hepatitidě B.
 • Výsledek se považuje za falešně pozitivní (falešně negativní), pokud při darování krve došlo k chybám. Výsledek testu může zkreslit silná snídaně před darováním krve ze žíly nebo nesprávným uložením vzorku krve.

Expresní diagnostika

Můžete také testovat HBsAg doma. Rychlý test, který je k dispozici v lékárnách, vám umožňuje provádět vlastní výzkum. Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro expresní diagnostiku.

Posloupnost akcí při provádění nezávislé analýzy:

 1. Vybalte diagnostickou soupravu a umyjte si ruce.
 2. Třete prst třením alkoholu.
 3. Proveďte propíchnutí speciálním rozrývačem.
 4. Umístěte 2-3 kapky krve na testovací proužek. Během postupu se dotkněte proužku nebo na něj kapejte další činidla..
 5. Vložte testovací proužek do speciální nádoby ze soupravy a přidejte požadované množství roztoku.
 6. Po 15 minutách bude výsledek testu připraven.

Jeden kontrolní proužek bude indikovat, že v krvi pacienta nejsou žádné antigenové buňky HBsAg, což znamená, že pacient je zdravý. Dvě kontrolní sloupce ukazují, že ve vzorku krve jsou přítomny antigeny HBsAg. V tomto případě je nutné darovat krev laboratoři a provést sérologický test. Test může být neplatný, jak ukazuje pouze jeden testovací proužek. Studie by se měla opakovat.

Výsledky testů provedených v laboratoři jsou přesnější a spolehlivější než domácí rychlý test. Výsledek nezávislého výzkumu orgány a organizace neuznávají. Chcete-li podstoupit úplné vyšetření, měli byste se poradit s lékařem a získat doporučení pro laboratorní krevní test.

Lékařská diagnostika rozsáhle využívá krevní testy HCV a HBsAg, což zvyšuje šance na včasnou detekci nemoci a zahájení léčby. Tato studie je obecně doporučována pro cestovatele, sportovce a turisty, protože ohniska hepatitidy jsou v horkých zemích s vysokým procentem chudých běžná. Pokud potřebujete často cestovat do zahraničí, měli byste se o očkování proti hepatitidě B poradit se svým lékařem.

Pro stavbu nábřeží v moskevském regionu si můžete zakoupit OPGS.